Lausunto alle 50 MW:n voimaloiden ympäristönsuojeluvaatimuksista

Lausunto
Valtioneuvoston asetusluonnoksessa on esitetty lievennyksiä joihinkin pieniä yksiköitä koskeviin kansallisiin vaatimuksiin. Edelleen luonnos johtaisi raskaaseen sääntelyyn, kun huomioidaan pienten laitosten, kuten varavoimalaitosten, vähäiset ympäristövaikutukset.

Teknologiateollisuus näkee, että pienille yksiköille ei pitäisi asettaa mitään sellaisia vaatimuksia, jotka eivät ole välttämättömiä direktiivin täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi esimerkiksi konesaleille tulisi olla mahdollisuus toimittaa tiedot muuten kuin avoimessa tietoverkossa. Lue koko lausunto tästä.