Lausunto komission korkean tason tekoälyryhmän etiikkasuosituksista

Lausunto
Teknologiateollisuus lausui EU-komission korkean tason tekoälyryhmän etiikkasuosituksista. Kestävän ja eettisen tietopolitiikan kehittäminen on EU:lle merkittävä mahdollisuus. Siksi on hyvä, että EU:ssa tehtyjä arvovalintoja, kuten yksityisyydensuojaa, viedään kohti toiminnallisia vaatimuksia ja käytännön liiketoimintamalleja.

Teknologiateollisuuden mielestä suosituksia on syytä tiivistää ja kiinnittää erityistä huomiota datan laatuun ja data-analyysin osaamiseen, koska tekoälyn tuottamat ratkaisut riippuvat suoraan käytetyn datan laadusta. Läpinäkyvyysvaatimuksissa tulee huomio kiinnittää ratkaisujen yleiseen ymmärrettävyyteen, teknologisten yksityiskohtien läpinäkyvyys ei sellaisenaan lisää ymmärrettävyyttä. Tekoäly on mahdollisuus parantaa ihmisten saamia palveluita ja tehostaa prosesseja. Sen vuoksi turhien uhkakuvien maalailu voidaan jättää paperista pois ja keskittyä käytännön malleihin, joilla käytännön kokemuksista saadaan parhaat opit kehittäjien ja tutkijoiden käyttöön. Lue koko lausunto.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-ethics-guidelines-trustworthy-ai