Lausunto: logistiikkajärjestelmän digitalisaatiota edistettävä

Lausunto
Lausunto Valtioneuvoston periaatepäätöksestä kehittämissuunnitelmaksi logistiikan ja kuljetussektorin sekä satamien digitalisaation vahvistamisesta.

Teknologiateollisuus kannattaa toimenpiteitä logistiikkajärjestelmän digitalisaation edistämiseksi ja tiedon rajapintojen avaamiseksi. Kuljetustietojen digitalisointi ja digitaalisen tiedon saatavuuden edistäminen parantavat järjestelmän tehokkuutta ja Suomessa toimivien yritysten kilpailukykyä.

Pyrkiminen logististen innovaatioiden eturintamaan julkisen sektorin tuella luo uusia digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksia. Suomi on älyliikenteen kehittämisessä johtavia toimijoita, mikä tuo mahdollisuuksia myös logistiikkasektorin nopealle kehittämiselle.

Vision toteuttamiseksi esitetyt neljä tavoitetta ovat kannatettavia.

• Avointen rajapintojen kautta jaettavan tiedon tulee olla yleisellä tasolla siten, että yrityssalaisuudet tai kuljetusten turvallisuus eivät vaarannu. Ensisijaisesti tarvitaan esimerkiksi reittitietoa sekä tietoa vapaasta neliö-, kuutio- ja tonnimääräisestä kuljetuskapasiteetista.

• Lähilogistiikan osalta toimintamallit ovat murroksessa ja avoimet tietorajapinnat voivat merkittävästi vauhdittaa uusien liiketoimintamallien syntymistä.

• Vision edistäminen mahdollistaa liikenteen ja logistiikan älyratkaisujen samanaikaisen kehittymisen, jolloin muodostuu vahvempia kehitysyhteisöjä ja on edellytykset kehittää kattavampia ja kilpailukykyisempiä ratkaisuja.

• Satamien digitalisointi on välttämätön osa logistiikkaketjun digitalisaatiota ja automatisointia. Suomessa on maailman johtavaa osaamista satamien logistiikkajärjestelmissä, ja erinomaiset edellytykset toimia satamien automatisoinnin pilottialueena.

• Suunnitelmassa on keskeistä huomioida koko ketjun digitalisaatio yli liikennemuotojen, maaliikenteestä satamien kautta meriliikenteen digitalisaatioon ja automaatioon.

Lue koko lausunto (pdf).