Lausunto: verojärjestelmä kilpailukykyiseksi

Lausunto
Verojärjestelmän tulee olla kilpailukykyinen, jotta Suomi olisi houkutteleva investointien ja yritysten sijoittautumiskohteena.

Valtiovarainministeriö pyysi Teknologiateollisuus ry:ltä lausuntoa yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmän 9.2.2017 valmistuneesta raportista. Työryhmän tehtävänä oli tarkastella yritysverotuksen nykyistä tasoa ja mallia kilpailukyvyn, talouskasvun ja tuottavuuden kannalta ja antaa suosituksia mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä. Valtiovarainministeriön verotyöryhmä ei kuitenkaan ehdottanut raportissaan investointeja tukevia uudistuksia yritysverotukseen.

Teknologiateollisuus ry katsoo tärkeäksi, että Suomelle laadittaisiin tulevan teknologisen kehityksen huomioiva ja ennakoiva pitkäaikainen verotuksen strategia. Tähän tulisi sitoa myös innovaatio- ja tutkimuspolitiikka, jotta Suomi saisi selkeän kansallisen vision tki-investointien tukemiseksi. Strategian pohjaksi on otettava yritysnäkökulma. Teknologiateollisuus ry kannattaa vahvasti yritysten avustusmuotoisen julkisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen lisäämistä ja suorien tukien järjestelmän parantamista. Osinkoverotusta ei tule kiristää.

Lue koko lausunto >>