Liikennejärjestelmä parantamaan Suomen kilpailukykyä

Lausunto
Suomi on logistisesti syrjäseutua, mikä tarkoittaa kilpailijamaita korkeampia kustannuksia.

Teknologiateollisuuden lausunto parlamentaariselle liikenneverkon rahoitusta arvioivalle työryhmälle perusväylänpidosta, korjausvelasta ja rahoitusmalleista: Elinkeinoelämän näkökulmasta tärkeimmät asiat ovat liikenteen ja kuljetusten toimintavarmuus, turvallisuus sekä matka- ja kuljetusaikojen ennustettavuus. Suomi on logistisesti syrjäseutua, joten logistiikkakustannusten osuus vientituotteiden kustannuksista on useita prosenttiyksiköitä suurempi kuin keskeisillä kilpailijamaillamme. Lue koko lausunto >>