Lojerin Ville Laine Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan puheenjohtajaksi

Tiedote
Yrittäjävaliokunnan tehtävä on kannustaa yrittäjyyteen, edistää pk-yritysten toimintaympäristön kehittämistä sekä tuoda pk-yritysten ääni Teknologiateollisuuden kannanmuodostukseen ja vaikuttamiseen.

Teknologiateollisuus ry:n hallitus on valinnut Lojer Groupin omistajan Ville Laineen Teknologiateollisuus ry:n yrittäjävaliokunnan puheenjohtajaksi. Puheenjohtajakausi on kaksivuotinen. Yrittäjävaliokunnan puheenjohtajana Laine toimii Teknologiateollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtajana ja työvaliokunnan jäsenenä. Hän on jäsen myös Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n hallituksessa, työvaliokunnassa ja yrittäjävaltuuskunnassa.  

– Tartun uuteen tehtävääni innolla. Menestyäkseen Suomi tarvitsee yrittäjäystävällisen toimintaympäristön, jossa yrittäjät voivat antaa parhaan panoksensa maamme työllisyyden, talouskasvun, viennin, innovaatioiden, hyvinvoinnin ja uusien menestystarinoiden luomiseksi, Ville Laine toteaa.Ville Laine

Teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä noin 90 prosenttia on 1–249 henkilöä työllistäviä pk-yrityksiä. Ne ovat merkittäviä työllistäjiä eri puolilla maata. Yrittäjävaliokunnan tehtävä on kannustaa yrittäjyyteen, edistää pk-yritysten toimintaympäristön kehittämistä sekä tuoda pk-yritysten ääni Teknologiateollisuuden kannanmuodostukseen ja vaikuttamiseen.

Uusista työpaikoista valtaosa on syntynyt viime vuosina pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Talouden ja työllisyyden kannalta on ratkaisevaa, että nämä yritykset pärjäävät ja investoivat merkittävästi nykyistä enemmän Suomeen. Laine peräänkuuluttaakin poliitikoilta pitkäjänteistä visiota siitä, miten Suomessa voidaan edistää yrittäjyyttä sekä yritysten kasvua ja uudistumista.

– Pk-yritysten kasvuun, kansainvälistymiseen ja vientiin liittyy paljon mahdollisuuksia, Ville Laine sanoo. – Vientiteollisuuden menestyminen on koko Suomen etu. Talouskasvun ja työllisyyden vauhdittamiseksi tarvitsemme hallituskausien yli ulottuvan ohjelman, jonka avulla pk-yritysten toimintaedellytyksiä voidaan parantaa. Menestykseen tarvitaan panostuksia osaamiseen kaikilla koulutusasteilla ja uudistumiseen sekä investointeihin kannustava toimintaympäristö.

Tutustu myös syksyllä 2018 julkaistuun Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelmaan

 


Haastattelupyynnöt Teknologiateollisuuden viestinnän kautta:

Viestintäpäällikkö Anna Storm, puh. 050 557 6419, anna.storm[at]teknologiateollisuus.fi