Lupa- ja valvontatehtävät sujuviksi

Lausunto
Lupajärjestelmän ennakoitavuus on sujuvuuden rinnalla keskeinen tekijä investointien vauhdittajana.

Valtion ympäristölliset lupa- ja valvontatehtävät koskevat suurta määrää Suomessa toimivia yrityksiä. Tavoitteena tulee myös uuden viraston osalta olla yhden luukun asiakaslähtöinen lupajärjestelmä. Lakiehdotuksen 5 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi, että ympäristöä koskevassa päätöksenteossa ja muutoksenhaussa on yleistä etua valvova yksikkö, jolle ehdotetaan itsenäistä ratkaisuvaltaa.

Yksikkö voisi yleisen edun turvaamisen nimissä myös valittaa tuomioistuimeen viraston tekemästä lupapäätöksestä. Samalla yleisen edun yksiköllä säilyisi valitusoikeus myös tilanteessa, jossa hallintotuomioistuin on muuttanut viranomaisen alkuperäistä päätöstä valituksen johdosta. Teknologiateollisuus ei kannata kahta eri muutoksenhakumahdollisuutta. Valitusoikeus tilanteessa, jossa tuomioistuin on muuttanut lupapäätöstä siten, että virastolla on perusteltua syytä epäillä muutetun päätöksen loukkaavan yleistä etua, riittää.

Terveydenhuollon laitteiden valvonta

Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden lupa- ja valvontatoimintaa suunnitellaan uudelleen. Kannatamme terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden lupa- ja valvontatoiminnan yksikön säilyttämistä muun sote-valvonnan yhteydessä osana uutta valtion lupa-, ohjaus- ja valvontavirastoa.

Lue koko lausunto (pdf) >>