Maakohtainen veroraportointi voimaan vuoden 2017 alusta

Lausunto
Teknologiateollisuus ry katsoo, että Verohallinnon ohje ”Verotuksen maakohtainen raportti” on pääpiirteisesti hyvin laadittu ja selkeä.

Esimerkit ja verkkolomakkeiden ottaminen mukaan tekevät ohjeesta käytännönläheisen ja tämä keventää yritysten raportoinnista aiheutuvaa taakkaa. Ohjeessa olisi kuitenkin ehdottomasti annettava direktiivin ja BEPS-dokumentointiohjeistuksen mukainen rajaus, että maakohtaisen raportin tietoja ei käytetä siirtohinnoitteluoikaisujen eikä veron maksuunpanon perusteena.

Verotusmenettelylakiin on lisätty uudet säädökset koskien verotuksen maakohtaista raporttia (CbC Report). Vuoden alusta voimaan tulleet muutokset verotusmenettelylakiin perustuvat OECD:n BEPS-hankkeen siirtohinnoittelun dokumentointiohjeistukseen ja EU direktiiviin 2016/881/EU.

Teknologiateollisuuden lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Verotuksen maakohtainen raportti.

Lisätietoja:
Maria Volanen
Veroasiantuntija
Puh. 040 532 3744