Maanteiden ja rautateiden runkoverkko elintärkeä viennille

Lausunto
Lausunto luonnoksesta liikenne- ja viestintäministeriön asetukseksi maanteiden ja rautateiden runkoverkosta ja niiden palvelutasosta.

Valtatie 8 tulee sisällyttää kokonaan maanteiden runkoverkkoon. Valtatie 8:n varrelle on sijoittunut laaja vientiteollisuuden laitosten ja vientisatamien vyöhyke. 

Ehdotuksessa ei myöskään ole esitetty yhteyksiä kaikkien maakuntakeskusten välille tai varmistettu runkoverkon ulottumista kaikkiin Suomen viennin kannalta merkittäviin satamiin. Ehdotamme, että nämä yhteystarpeet tarkistetaan ja tarvittaessa täydennetään, koska yhteyksillä on kasvava merkitys paitsi viennin myös raaka-ainevirtojen, kiertotalouden sekä alihankintaverkostojen sujuvuudelle ja tehokkuudelle. Lue koko lausunto.