Mistä osaajia vientiteollisuuteen?

Uutinen
Mitä yritykset ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat yhdessä tehdä teollisuusammattien vetovoiman vahvistamiseksi? Tätä pohdittiin kuluneella viikolla Osaajia vientiteollisuuteen -tilaisuudessa.

Mitä yritykset ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat yhdessä tehdä teollisuusammattien vetovoiman vahvistamiseksi? Tätä pohdittiin kuluneella viikolla Teknologiateollisuus ry:n, Kemianteollisuus ry:n, Metsäteollisuus ry:n ja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdessä järjestämässä Osaajia vientiteollisuuteen -tilaisuudessa. Tilaisuudessa yli 70 osanottajaa pohti työryhmissä mitä ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja yritykset voivat konkreettisesti tehdä osaajien saatavuuden parantamiseksi sekä vetovoimaisen koulutuksen lisäämiseksi.

Vientiteollisuusalojen yrityksiin tarvitaan osaajia joita ei löydy tällä hetkellä. Ammatillisista oppilaitoksista valmistuvien opiskelijoiden määrä ei riitä täyttämään yritysten osaajatarvetta ja monivuotinen koulutus on liian pitkä aika tuottamaan uusia osaajia. Konkreettisilla toimenpiteillä voidaan nopeuttaa osaajien saatavuutta joko lyhentämällä koulutukseen tarvittavaa aikaa tai lisäämällä aikuisten muuntokoulutuksen määrää. Tulevina vuosina alalle tarvitaan runsaasti uusia osaajia, kun suuret ikäluokat eläköityvät.  

Reformilla joustavuutta ammatilliseen koulutukseen

AMKE:n toimitusjohtajan Petri Lempisen mukaan ammatillisen koulutuksen reformi lisää joustavuutta koulutuksen toteuttamiseen paikallisesti ja alueen osaajatarpeisiin. Koulutus voidaan räätälöidä yritysten kanssa yhteistyössä sekä nuorille että aikuisille. Reformi lisää myös ketteryyttä oppisopimuksen käyttöön. Oppisopimus opiskelijan oppiminen tapahtuu tarpeen mukaan sekä työpaikalla että oppilaitoksessa. Yritykset hyötyvät, kun opiskelija oppii työpaikalla aidossa työympäristössä. Koulutuksen päätavoite on oltava aina opiskelijoiden nopea työllistyminen.

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen vaatii rohkeita vetovoimatoimenpiteitä.  Vientiteollisuusalojen ammatilliseen koulutukseen on aloituspaikkoja enemmän kuin hakijoita. Teknologia-, metsä- ja kemia-alojen koulutuksiin koulutuksenjärjestäjien ja yritysten on löydettävä nuoria innostavia ja kiinnostavia sisältöjä. Päiväkodeissa ja varhaiskasvatuksessa lapset innostuvat autoista, koneista, tekniikasta ja rakentamisesta. Tätä innostusta on ylläpidettävä etenkin tyttöjen kohdalla. Mielenkiintoisista ja moderneista teollisuuden työtehtävistä on kerrottava jo peruskouluissa jolloin mielikuvat syntyvät. Teknologiateollisuuden valtakunnallinen MyTech-ohjelma tukee ilmiölähtöisiä ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia yläkoulussa ja lukiossa. Ohjelma luo uuden tavan yhdistää opetettavat asiat meitä kaikkia ympäröivään maailmaan. Lisätietoja:

Anne Ahkola-Lehtinen, puh. 044 055 3345

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

@ahkola