Mitä tekis isona? Teknologia-ala kaipaa nuoria

Artikkeli
Teknologiateollisuus tarjoaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa tulevaisuuteen ja tehdä monipuolista ja merkityksellistä työtä.

Kevään korvalla moni nuori tekee tulevaisuuden valintoja: valitako amis vai lukio, mitä opiskella lukion jälkeen, pitääkö välivuosi? ”Nuoret tekevät jo varhain peruskoulun aikana valintoja, joilla on suuri merkitys heidän tulevien opinto- ja uramahdollisuuksiensa kannalta”, Teknologiateollisuuden kasvun ja uudistumisen johtaja Laura Juvonen sanoo. Teknologia kehittyy valtavaa vauhtia. Samalla aukeaa mahdollisuuksia luoda uutta ja kehittää uudenlaisia ratkaisuja. ”Haluamme tarjota nuorten valintojen tueksi lisää tietoa ja kokemuksia siitä millaisia mahdollisuuksia teknologia-alat tarjoavat. Tätä teemme esimerkiksi MyTech-ohjelman puitteissa.”

Meneillään oleva työelämän murros ja teknologioiden nopea kehitys haastavat nuorille tarjottavan oppilaanohjauksen ja ammatinvalinnan tuen. ”Kukaan ei tiedä, millaisia ammatteja ja työtehtäviä meillä tulevaisuudessa on. Perinteisemmätkään ammatit eivät välttämättä avaudu nuorelle taitojen ja sisällön osalta”, Juvonen kuvailee. Monet ammatinvalintatestit ja -materiaalit perustuvat jo vanhentuneisiin tietoihin ammateista. Testeissä ongelmana on myös usein, että nuoren pitäisi osata ainakin hahmottaa itseään kiinnostavaa ammattia hyvin kapealta tieto- ja kokemuspohjalta.

”Emme voi koskaan täysin ennustaa millaisia ammatteja tulevaisuudessa on. Sen sijaan voimme pyrkiä antamaan nuorille laaja-alaisia taitoja, joiden avulla selviää muutoksesta, vaikka oma ala mullistuisi ja työnkuvat vaihtuisivat”, Laura Juvonen kertoo. Tulevaisuudessa tarvitaan kasvavasti matemaattiseen ajattelukykyyn perustuvaa osaamista, kuten tekoälyn, data-analytiikan ja mallintamisen osaamista. Tämän vuoksi erityisesti matematiikalla on paljon merkitystä opinto- ja tulevien työmahdollisuuksien kannalta. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö tukee matematiikan opiskelua: tänä vuonna säätiö palkitsi 77 pitkän matematiikan huippupisteillä suorittanutta kevään ylioppilasta 1 000 euron stipendillä.

Myös ammattiosaajia tarvitaan alalla runsaasti: teknologiayritysten henkilöstöstä puolella on ammatillinen tutkinto. Ammatillinen tutkinto on suorin väylä oikeisiin töihin. Lisäksi nuoret tarvitsevat monipuolisesti vuorovaikutus-, kieli- ja ongelmanratkaisutaitoja.

Teknologia-ala kaipaa tyttöjä

Nuoret eivät tunne teknologia-alaa, ainakaan omakseen. Etenkään tytöt eivät koe matematiikkaa ja teknologiaa itselleen merkityksellisinä. Teknologia on miesvoittoinen ala, sillä teknologia-aloilla työskentelevistä vain viidennes on naisia. Suomalaisten tyttöjen matematiikan ja luonnontieteiden osaaminen on PISA ja TIMMS -tutkimusten perusteella maailman kärkiluokkaa. Silti tytöt eivät itse koe olevansa hyviä, eivätkä he näe LUMA- ja teknologiaosaamiseen liittyviä työtehtäviä kiinnostavina mahdollisuuksina (Microsoft, 2017).

Ylioppilastutkinnon suorittaneista tytöistä vain kolmannes kirjoittaa laajan matematiikan. Lukion jälkeen matematiikan parhaista osaajista vain neljännes on tyttöjä (Kansallinen osaamisen arviointikeskus Karvi). Tänä keväänä valmistuvista ylioppilaspojista melkein puolet kirjoitti pitkän matematiikan, tytöistä vain kolmasosa. Kuitenkin tyttöjen ja poikien keskimääräiset arvosanat matematiikassa olivat käytännössä samat – pitkässä matematiikassa pojilla vain hieman parempi. ”Suuri kysymys on, miksi harvempi tytöistä valitsee matematiikan. Osaamisesta se ei jää kiinni,” Laura Juvonen pohtii.

Työn merkityksellisyys korostuu erityisesti tytöillä. Tekniikan alan koulutusohjelmissa naisten osuus on tyypillisesti suurin ohjelmissa, joissa teknologia yhdistyy läheisesti sovellusalaan, kuten esimerkiksi bioinformaatioteknologia, jossa keskitytään bio- ja terveysalan ongelmien ratkaisemiseen insinööritieteiden, matematiikan ja tietotekniikan avulla. ”Tyttöjen valintojen tueksi on tärkeää tuoda esille teknologian merkitystä”, Laura Juvonen kertoo. Esimerkiksi monialaisen oppimisen kautta voidaan kouluissa tuoda esille mihin kaikkeen teknologiaa tarvitaan ja kuinka monipuolista osaamista yhteiskunnassa tarvittavien ratkaisuiden aikaansaamiseen tarvitaan.

Tutustu Teknologiateollisuuden tuoreeseen Koulutus ja osaaminen 2018 -linjaukseen: 9 ratkaisua Suomelle

​Nurmijärveläisen Urheilupuiston koulun 9. luokan fysiikanryhmä osallistui Teknologiateollisuuden MyTech-ohjelmaan: opintokäynnit Suunnolle ja Aalto-yliopiston Luma-keskukseen loivat linkin kouluprojektin ja tosimaailman välille.

Katso, mitä muita artikkeleita löytyy Teknologiateollisuuden kesäkuun uutiskirjeestä.​