Päästökauppa keskeinen ilmastopoliittinen ohjauskeino

Lausunto
Teknologiateollisuus ry tukee voimakkaasti EU:n päästökauppajärjestelmän kehittämistä ja kansallista soveltamista EU:n keskeisenä ilmastopoliittisena ohjauskeinona.

Näkemyksemme mukaan järjestelmä on tällä hetkellä paras olemassa olevista järjestelmistä ja sitä tulee edelleen kehittää siten, että globaali tavoite ilmastonmuutoksen torjunnassa saavutetaan.

Lue koko lausunto pdf >>