Rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointi

Lausunto
Teknologiateollisuus kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristöministeriön menetelmästä, joka on tarkoitettu rakennuksen elinkaaren aikana aiheuttaman hiilijalanjäljen arviointiin.

Rakentaminen on keskeisessä roolissa, kun Suomi muiden EU-maiden rinnalla pyrkii saavuttamaan kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteensa. Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen maamme kasvihuonekaasupäästöistä.

Nyt lausuttavan oleva arviointimenetelmä perustuu Euroopan komission laatimaan Level(s)-järjestelmään, jonka käyttöä testataan 2018 – 2019 EU:n jäsenmaissa. Suomessa ympäristöministeriö, GBC Suomi ja Rakennustieto koordinoivat testausta yhdessä ARA:n kanssa. Testauksen tavoitteena on selvittää Level(s)-menetelmän soveltuvuus ja helppokäyttöisyys erilaisten rakennushankkeiden arviointiin. Level(s)-menetelmän käyttö on vapaaehtoista. Teknologiateollisuus pitää ongelmallisena sitä, että esityksen mukaan hiilijalanjäljen kaltaista, runsaasti epävarmuustekijöitä sisältävää tunnuslukua tultaisiin käyttämään pakollisena osatekijänä rakentamisen ohjauksessa. Esitämme, että menetelmän soveltaminen rakennushankkeessa säilyy aina vapaaehtoisena.

Avaa koko lausunto (pdf).