Reaaliaikatalous etenee Teknologiateollisuuden RTECO-hankkeena

Tiedote
Reaaliaikatalous tarjoaa mahdollisuuden merkittävään tuottavuus- ja palveluloikkaan, joka hyödyttää kaikkia organisaatioita ja kansalaisia.

Talouden digitalisaatio etenee Teknologiateollisuuden RTECO-hankkeena, jossa laitetaan taloustieto liikkeelle eKuitti-ekosysteemissä. Reaaliaikatalous etenee Teknologiateollisuuden aloitteesta myös EU-tasolla.  

Teknologiateollisuuden RTECO-hanke käynnistyy eKuitti-ekosysteemin rakentamisella. ”Kuittien käsittelyn täysautomatisointi tuottaa suuret säästöt ja synnyttää ympärilleen myös uutta kansainvälistä liiketoimintaa”, sanoo Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen.

Kuittitiedon antamiselle rakenteisessa muodossa ei ole lainsäädännöllisiä esteitä. Myös tarvittava teknologia on jo olemassa ja sähköinen kuitti onkin monille toimijoille jo arkipäivää. Reaaliaikataloudessa olennaista on kuitenkin sähköisen kuitin sisältämä tieto ja että tieto on digitaalisessa ja rakenteisessa muodossa siirrettävissä ohjelmasta toiseen.

”Rakenteinen taloustieto mahdollistaa tehokkaan automatisoinnin pudottaen samalla pois monta manuaalista työvaihetta”, sanoo RTECO-hankkeen johtaja Markku Örn. Kertyvä data mahdollistaa myös uuden liiketoiminnan syntymisen.

Tekesin tukeman RTECO-hankkeen lisäksi on reaaliaikatalouden edistämiseksi suunnitteilla myös muita ekosysteemejä muun muassa yritysten hallinnon ja raportoinnin sekä rakennetun ympäristön ja asunto-osakeyhtiötiedon hyödyntämisen ympärille. Ekosysteemiosallistujien kehittämät alustat sekä rakenteisen tiedon kasvava määrä luovat uusia vientimahdollisuuksia yritysten tuotteille ja palveluille. 

 

Reaaliaikatalouden käyttöönotto etenee myös EU-tasolla

Reaaliaikatalouden kehitystyön tulee tapahtua koko EU:n laajuisena, jotta siitä saadaan kaikki hyödyt irti unionin kilpailukyvyn parantamiseksi. Pelkästään eKuitin ja eLaskun käyttöönoton on arvioitu tuottavan EU:n alueella 300 miljardin euron vuotuiset säästöt sujuvoittamalla ja tehostamalla talouden prosesseja.

Euroopan komission REFIT Platform on hyväksynyt Teknologiateollisuuden esityksen reaaliaikatalouden Euroopan laajuisesta kehittämisestä ja käyttöönotosta. EU:n REFIT Platformin tehtävänä on neuvoa Euroopan komissiota EU:n sääntelyn yksinkertaistamisessa sekä siitä aiheutuvan hallinnollisen taakan vähentämisessä.  

Hyväksytyn ehdotuksen mukaisesti jatkossa kaikki kansalaisten, yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden väliset laskutus-, maksu- ja hallinnolliset tapahtumat tapahtuvat digitaalisessa, standardoidussa muodossa ja ne luodaan automaattisesti reaaliajassa koko EU:n alueella.

 

Lisätietoja:

Markku Örn

RTECO Hankejohtaja

Teknologiateollisuus ry

puh. 050 5567 032, markku.orn@teknologiateollisuus.fiMarja Hamilo

Asiantuntija, digitalisaatio

Teknologiateollisuus ry

puh. 040 843 3448, marja.hamilo@teknologiateollisuus.fi