Sähköliitto aloitti valitettavat voimatoimet

Uutinen
SAK:lainen Sähköliitto on aloittanut tänään keskiviikkona valitettavat voimatoimet järjestöpoliittisista syistä. Lakkoihin ja tukilakkoihin ei ole mitään syytä, sillä sähkömiesten työehdot eivät heikkene. Sähkömiehet voivat varmistaa tämän Teollisuusliiton neuvotteluratkaisusta, johon heitä koskevat työehdot on liitetty.

– Vetoan sähkömiehiin, jotta he jatkaisivat työntekoa eivätkä uskoisi Sähköliiton valheellisia väitteitä. Sähkömiehet tekevät vaativaa, työnantajien arvostamaa työtä, eikä työnantajilla ole mitään tarkoitusta ja halua polkea heidän työehtojaan, tähdentää Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen.

Teknologiateollisuuden yritykset ovat velvollisia soveltamaan sähkömiehiin syntymässä olevaa teknologiateollisuuden työntekijäsopimusta, jonka piirissä on lähes 100 000 ammattilaista. Heidän joukossaan on mm. hitsaajia, sorvareita, levyseppiä, asentajia, kokoonpanijoita, koneenkäyttäjiä ja automaatioasentajia. Sähkömiehet ovat yksi ryhmä näiden moniosaajien joukossa.

Vakavaa haittaa yrityksille ja myös työtovereille

Sähköliiton työtaistelut voivat aiheuttaa vakavaa haittaa lukuisille yrityksille, niiden alihankkijoille ja asiakkaille. Kokonaisia tuotantolaitoksia voi pysähtyä. Lisäksi vaikutukset voivat ulottua kotitalouksiin ja maatalouteen, kun sähköverkkojen viankorjaus vaarantuu.

– Työtaistelutoimet kohdistuvat Teknologiateollisuuden jäsenyrityksiin ja lisäksi moniin muihin yrityksiin, joilla ei ole mitään tekemistä sopimuserimielisyyden kanssa. Työtaistelut kohdistuvat myös työtovereihin, joiden kanssa sähkömiehet työskentelevät, Inkeroinen muistuttaa.

Sopimusrakenteiden seurattava aikaa

Teknologiateollisuus ja SAK:lainen Teollisuusliitto ovat sopineet, että sähkömiesten työehdot liitetään liittojen väliseen ns. metallin sopimukseen. Tähän saakka Sähköliitto on solminut teollisuuden sähkömiehille oman sopimuksen, jonka piirissä on ollut Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä vajaat tuhat sähkömiestä. Sopimukset ovat olleet käytännössä identtiset.

­Sähköliitto haluaa säilyttää vanhat sopimusrakenteet työtaisteluilla painostaen. On kuitenkin luonnollista ja tärkeää, että myös sopimusrakenteet muuttuvat työelämän mukana.

– Jaottelu metalli- ja sähköalan töihin oli helpompaa takavuosina, kun työntekijöiden toimenkuvat olivat tarkkarajaisia. Nykyisin töitä tehdään rintarinnan. Myös tuottavuuden kehittäminen yrityksissä helpottuu, kun työpaikoilla ei tarvitse ylläpitää keinotekoisesti moninkertaisia luottamusmies-, neuvottelu- ja sopimusjärjestelmiä. Usein yrityksessä työskentelee vain yksi tai muutamia sähkömiehiä, Inkeroinen muistuttaa.Lisätiedot:

Neuvottelujohtaja Pekka Kärkkäinen, puh. 040 060 8522