Sähkön varastoinnin verotukseen tulossa toivottu uudistus

Lausunto
Pitkäaikaisena tavoitteena tulisi olla energiaverojen saaminen kilpailukykyiselle tasolle.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä energiaverolainsäädännön muuttamiseksi. Teknologiateollisuus ry muistuttaa, että energiaverolainsäädännön uudistamisessa tulee huomioida energian saatavuuden ja hinnan tärkeä merkitys teollisuudelle tuotantopanoksena, kotitalouksien välttämättömyyshyödykkeenä sekä digitalisaation edellytyksenä.

Pitkäaikaisen tavoitteen tulisi olla energiaverojen saaminen kilpailukykyiselle tasolle ja kohti EU:n sallimia minimitasoja. Teknologiateollisuus ry kiittää, että sähkön kaksinkertainen verotus sähkön varastoinnin yhteydessä pyritään lailla poistamaan. Sähkövaraston ja varastoinnin käsitettä määriteltäessä tulisi huomioida myös pumppuvoimalat, sähköautojen latausasemille rakennettavat sähkövarastot ja sähköautojen akut.

Lue koko lausunto.