Selvitys: Tietopolitiikan vastuuministeri vauhdittaisi Suomea eurooppalaisessa kilpailussa

Tiedote
Julkisen hallinnon digitalisaatiota johdetaan Euroopassa vaihtelevasti, kertoo Teknologiateollisuuden tuore selvitys. Tavoitteellisella johtamisella Suomella on mahdollisuus ottaa digitaalisen kehityksen johtoasema Euroopassa.

Euroopan maiden välillä on suuria eroja digitalisaation edistämisessä julkisen hallinnon toimin. Asia selviää Teknologiateollisuus ry:n tuoreesta Digitalisaation johtaminen Euroopassa -selvityksestä. Aula Researchin toteuttamassa selvityksessä vertailtiin julkisen sektorin digitalisaatiostrategioita ja -hallintoa Euroopassa. Tavoitteena oli kartoittaa käytäntöjä Suomen keskeisissä kilpailijamaissa.

Jopa maissa, joissa digitalisaatio on määritelty istuvan hallituksen prioriteeteissa korkealle, oli kokonaisvaltainen johtaminen puutteellista. Alle puolessa tarkastelun alla olevasta kymmenestä maasta on niin kutsuttu digitalisaatioministeri. Useimmat maat, joissa vastuuta digitalisaatiosta ei ole keskitetty yhden ministerin koordinoitavaksi, suhtautuvat myönteisesti uuden ministerisalkun luomiselle tulevaisuudessa.

– Digitalisaatioministereitä on tullut maiden hallintoon vasta viime vuosien aikana. Yllätys oli, että missään tarkastelumaassa digitalisaatioon liittyviä kokonaisuuksia ei ole vastuutettu kokonaisuudessaan yhden ministerin tai ministeriön alle, Teknologiateollisuuden digitalisaatiojohtaja Ville Peltola toteaa.

Kaikissa tarkastelumaissa oli käynnistetty digitalisaatiota kiihdyttäviä yksiköitä. Selvityksen mukaan on kuitenkin tyypillistä, että digitalisaatiosta vastuussa olevat tahot voivat pääasiassa esittää muutoksia lakeihin oman sektorinsa sisällä, mutta laajempi strateginen ohjaus puuttuu. Digitalisaatioministereillä ei ole valtaa puuttua muiden ministerien tai ministeriöiden toimintaan vaan toimenkuva rakentuu digitalisointistrategian koordinoinnista ja muiden ministeriöiden toiminnan ohjauksesta.

Digitalisaation edistäminen on tällä hetkellä myös Suomessa hallituksessa usean eri ministeriön ja ministerin vastuulla. Suurin haaste on, että julkisen ja yksityisen sektorin digitalisaatiota valmistellaan eri ministeriöissä ilman kokonaisjohtajuutta.

–Tietopolitiikan ja digitalisaation tuloksekkaan johtamisen kannalta keskitetty koordinointi on ehdottoman tärkeää, sillä ei ole olemassa erillistä julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin digitalisaatiota, Peltola kuvailee. – Tulevaisuudessa korostuu erityisesti yksityisen ja julkisen sektorin ketterä kyky tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoaineistoja. Tätä ei voida riittävästi turvata eikä edistää nykyisellä hallintomallilla.

Samaan haasteeseen on viime aikoina kiinnittänyt huomiota Sitra elokuussa julkaistussa Ilmiömäinen julkinen hallinto -julkaisussaan. Teknologiateollisuus ry on ehdottanut yhdessä Ohjelmistoyrittäjien, Palvelualojen työnantajat PALTAn ja Suomen Yrittäjien kanssa tietopolitiikasta ja digitalisaatiosta vastaavan ministerin salkun luomista seuraavaan hallitukseen. Teknologiateollisuuden Peltola toteaakin, että esimerkit muualta Euroopasta osoittavat selkeän toimivallan ja määrätietoisen toimeenpanon vievän hallinnonalat leikkaavaa digitalisaatiota tuloksekkaasti eteenpäin. Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa vastuuministereillä on päävastuu digitalisaation eteenpäin viemisestä ja digitalisaatiostrategian koordinoimisesta.

– Suomen tulevaisuuden kannalta on elintärkeää, että kykenemme hyödyntämään dataa ja digitalisaatiota maksimaalisesti. Ensi vuonna maan uudella hallituksella on mahdollisuus lyödä silmään täysin uusi vaihde ja nousta Euroopan kärkipaikalle tietopolitiikan ja digitalisaation johtamisessa, Ville Peltola peräänkuuluttaa.

Digitalisaation johtaminen Euroopassa -selvitys


Lisätietoja:

Ville Peltola, @villepeltola

Digitalisaatiojohtaja, Teknologiateollisuus ry

040 553 9941, ville.peltola@teknologiateollisuus.fiJuha Vekkilä

Toimitusjohtaja, Aula Research

050 352 5335, juha.vekkila@aularesearch.fi