Sopua ei vielä odotettavissa kiisteltyyn digiveroon

Uutinen
Poliittiset päätökset Euroopan komission valmistelemasta digiverosta ovat siirtymässä joulukuun alussa pidettävään valtiovarainministerien Ecofin-kokoukseen. Teknologiateollisuuden saamien tietojen mukaan komission ehdotuksessa on edelleen niin paljon suuria avoimia kysymyksiä, että asiasta ei löytyne sopua vielä tänään 6.11.2018.

Digiveroa ajaa voimakkaimmin Ranska. Maan viimeinen mahdollisuus saada poliittinen ratkaisu Itävallan puheenjohtajuuskaudella on siis joulukuun alun Ecofin-kokous.

Digivero olisi 3 %:n liikevaihtovero (Digital Services Tax, DST). Se kohdistuisi tuloihin, jotka yritys saa mainostilan myynnistä digitaalisella alustalla, käyttäjien välisen digitaalisen alustan tarjoamisesta sekä käyttäjädatan siirrosta. Vero ohjaisi lisää verotusoikeutta suurille kulutusmaille.

Keskustelut ovat yhä auki siitä, tulisiko direktiivin kattamaa palvelulistaa muuttaa, tarkentaa tai supistaa. Toinen iso kysymys on direktiivin voimassaolo. Väliaikaisen direktiivin päättymisajankohdaksi on ehdotettu EU:n tai OECD:n pysyvän veromallin saattamista voimaan. Tuorein ehdotus on ns. käänteinen voimaan astuminen. Siinä sovittaisiin ajankohta digiveron voimaantulolle, ehdotuksen mukaan vuoden 2020 tai 2021 alusta, mikäli pysyvästä mallia ei kyetä sopimaan.

Alun perin uutta veroa ajoivat Ranska ja Saksa yhdessä, mutta Saksa on vähitellen perääntynyt viitaten varsinkin Yhdysvaltojen mahdollisiin vastatoimiin, kaksinkertaiseen verotukseen ja kielteiseen vaikutukseen Euroopan kilpailukyvylle. Tällä hetkellä Saksa suhtautuu kielteisesti digiveroon ja ehdottaa tilalle minimiveroa.

Tarkempia tietoja Saksan ehdottamasta minimiverosta, esim. veroprosentista, ei ole tihkunut. Minimivero koskisi kaikkea yritystoimintaa, eikä se edes yrittäisi eritellä digitaalista liiketoimintaa. Tästä huolimatta Saksa on edelleen avoin jatkamaan digiveron valmistelua Ranskan kanssa. Ranska on ilmoittanut haluavansa sekä digiveron että minimiveron.

Vaikka EU:n digiveroehdotuksesta ei syntysi sovintoa, on usea jäsenmaa jo ilmoittanut suunnittelevansa omaa digiveroa. UK on ilmoittanut ottavansa oman digiveron käyttöön 2020, Espanja 2019 ja myös Italialla on suunnitelmia tehdä oma digiveronsa. USA on kiihtyvään tahtiin varoittanut digiveron säätämisestä sekä koko EU:ta että yksittäisiä jäsenmaita.

Suomalaisten yritysten kantana on, että EU:n tulisi lopettaa erillisen digiveron valmistelu ja hakea digitalisoituvan talouden verottamisesta yhteistä ratkaisua OECD:n kanssa. Tavoitteena tulee olla globaali ratkaisu eikä EU:n kaavailema oma digivero.

 

Lisätiedot:

https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/yritykset-vetoavat-euhun-digiveron-valmistelu-pitaa-lopettaa-0

”EU kampittaa yhä digitalisaatiota uudellakin digiveroehdotuksella”