Suomalainen koulu suuntaa tulevaan

Artikkeli
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö tukee suomalaisen koulutusjärjestelmän uudistumista ekaluokalta aina tohtorikoulutukseen. Suomalaisen koulun tukeminen on lähivuosina erityinen painopiste Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön toiminnassa.

”Meillä on hieno koulujärjestelmä ‒ yksi maailman parhaista. Sen on kuitenkin pysyttävä mukana yhteiskunnan muutoksessa, ja tätä uudistumista haluamme osaltamme edistää”, säätiön asiamies Laura Juvonen (kuvassa) kertoo.

Hänen mielestään myös Teknologiateollisuuden jäsenyrityksissä tiedostetaan, että laadukas perusopetus on nyt ja tulevaisuudessa suomalaisen kilpailukyvyn kriittinen menestystekijä.

Yksi säätiön tulevista suursatsauksista on Suomi 100 -juhlavuoden kärkihanke HundrED ‒ 100 Koulua. Mukaan valitaan hakemusten perusteella sata koulua, joista kukin toteuttaa oppimista ja koulua kehittävän innovatiivisen projektin. Koulut saavat suoraa rahoitusta innovaationsa kehittämiseen.

”Tavoitteena on saada opettajien ja oppilaiden omat hienot ideat käyttöön yhteiseksi hyödyksi. Kouluyhteisöön kuuluvat tietävät parhaiten, millaisia ovat nykypäivän oppimisen tarpeet. Liian usein parhaatkin keksinnöt jäävät vain yhden opettajan tai koulun käyttöön”, Laura Juvonen sanoo.

Tohtorit ja yritykset yhteen

HundrED-hankkeeseen valittujen koulujen innovaatioista luodaan pysyvä yhteisen kehittämisen alusta.

Peruskoulut ja lukiot voivat hakea mukaan tammikuun loppuun saakka. Erityisesti 100-vuotissäätiö haluaa vauhdittaa digitaalista oppimista osana koulujen uudistumista.

”Kuten tiedämme, uusi teknologia itsessään ei ratkaise oppimisen haasteita. Ratkaisevaa on, kuinka teknologiaa hyödynnetään”, Juvonen toteaa.

Hänen mukaansa HundrED on yksi hyvä esimerkki 100-vuotissäätiön uudesta strategiasta ”Teot ratkaisevat”. Kouluhankkeessa rahoitus ohjataan suoraan ruohonjuuritasolle ja konkreettiseen toimintaan.

Säätiö tukee perusopetuksen rinnalla kehitystä kaikilla koulutusasteilla, aina yliopistojen huippuyksiköihin asti.

”Korkeimmin koulutetuille osaajille on suunnattu esimerkiksi Post Docs in Companies -yhteistyöohjelmamme. Sen ideana on ohjata yhteen tohtoriksi väitellyt henkilö ja yritys, joka voi hyödyntää hänen osaamistaan uuden kasvun rakentamisessa”, Juvonen kertoo.

Ohjelma rahoittaa tohtorin tekemän tutkimuksen, jonka kysymyksenasettelu lähtee yrityksen haasteista. Parhaassa tapauksessa tohtori työllistyy myöhemmin yritykseen.

Suomessa on huippukoulutettuja tohtoreita ja yrityksissä paljon tarvetta heidän osaamiselleen. Autamme oikeat osapuolet löytämään toisensa”, Juvonen sanoo.

Poimintoja 100-vuotissäätiön apurahoista 2015

  • Säätiö palkitsi 20 ansioitunutta matemaattisten aineiden opettajaa tai opettajien työryhmää. Kukin palkittu sai 5 000 euroa.
  • Kaikki laajassa matematiikassa huippupisteet kirjoittaneet ylioppilaat saivat säätiöltä 1 000 euron stipendin.
  • Tampereen teknillinen yliopisto sai 600 000 euroa tekniikan pedagogiikan professuurin perustamiseen.
  • Turun yliopisto sai 100 000 euroa OppViLLE-tutkimukseen, joka käsittelee oppimisanalytiikan hyödyntämistä opintosuoritusten ja oppimisvaikeuksien ennustamisessa.
  • Säätiö on yksi HundrED-hankkeen pääyhteistyökumppaneista 245 000 euron panoksellaan. Lisäksi säätiö myöntää hankkeen kautta suoraan kouluille tukea jopa 500 000 euroa. Hankkeen toteuttaa Scool Oy.

Lisätietoja:
Lue lisää HundrED - 100 Koulua -hankkeesta Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön sivuilta

TkT Laura Juvonen
asiamies, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
09 192 3326
040 589 6263
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Kuva: Jari Härkönen
Teksti: Mari Vehmanen

Tämä artikkeli on mukana Visio-uutiskirjeessä.