Suomen meriteollisuus rakentaa yhdessä puhtaampaa merenkulkua

Artikkeli
ResponSea-hanke vauhdittaa alan yritysten vastuullisuutta.

Teknologiateollisuuden toimialayhdistys Meriteollisuus ry käynnisti viime keväänä koko toimialan kattavan vastuullisuushankkeen ResponSean. Tavoitteena on, että alan yritysten prosesseissa rasitetaan mahdollisimman vähän sekä ympäristöä, ihmisiä että raaka-aineita. Sitoumus on osa kansallista kestävän kehityksen Sitoumus2050-yhteiskuntasitoumusta ja se sai valtioneuvostolta tunnustuksen esimerkillisenä toimenpidesitoumuksena uusien avausten kategoriassa kestävän kehityksen viikolla toukokuussa.

– Hankkeessa kehitämme tuotteidemme ja verkoston vastuullisuutta yhteistyössä läpi koko toimialan, kertoo Meriteollisuus ry:n vt. toimitusjohtaja Henrik Bachér. – Yhteistyö on tärkeää, koska meriteollisuus on tunnettu laajasta toimitusverkostostaan, jossa lopputuotteen vastuullisuus muodostuu koko verkoston toiminnan tuloksena.

Sitoumuksessa on määritelty meriteollisuuden kestävän kehityksen tavoitteet. Erityisinä painopisteinä on meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen, yritysten edelleen kehittäminen hyvänä ja reiluna työpaikkana, toimitusketjun vastuullisuuden seuranta sekä kiertotalouden ja elinkaaritehokkuuden lisääminen kaikessa toiminnassa. Alan yrityksiä haastetaan antamaan omat kestävän kehityksen sitoumuksensa. Samalla alan yrityksiä kannustetaan kehittymään vastuullisuudessa.

– Vastuullisuudella on kasvava merkitys alamme yrityksille ja suomalainen meriteollisuus on edelläkävijä ympäristöystävällisten ratkaisujen ja tuotteiden kehittämisessä, Bachér toteaa. –  Haluamme kertoa suomalaisen meriteollisuuden positiivisista vaikutuksista yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Meriteollisuus ry on kumppani myös Business Finland -rahoitteisessa SUSTIS II -projektissa, jonka kautta alan vastuullisuusyhteistyötä lähdettiin kehittämään vuoden 2017 aikana.

Meriteollisuudella ja -liikenteellä on suuri vaikutus kestävään kehitykseen

Noin 90 prosenttia maailmankaupasta kulkee meriteitse. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi meriteollisuuden vähä- ja nollahiilisiä kuljetusratkaisuja tarvitaan tulevaisuudessa kaikilla merillä. Laivojen kestävään operointiin vaikuttavat monet teknologiat, kuten vesien ja jätteiden käsittely, energiankäytön optimointi tai vaikkapa uudistuvien energialähteiden käyttöönotto. Jo suunnitteluvaiheessa tärkeää huomioida laivan koko elinkaari.Meyer Turun telakalla rakennettu Tallink Megastar sisältää paljon ympäristöystävällistä teknologiaa. Megastar ei pelkästään käy ympäristöystävällisellä LNG-kaasulla, vaan sen edistyksellinen rungonmuoto säästää polttoainetta huomattavasti laivan liikennöinnissä.

Meyer Turku onkin yksi ResponSea-sitoumushankkeen käynnistäjätahoja. Yritys keskittyy suunnittelussa ratkaisuihin, joilla laivojen globaaleja ympäristövaikutuksia voidaan vähentää koko niiden elinkaaren ajan. Koska hankintaketjut ovat pitkiä ja lopputuotteen vastuullisuus muodostuu monen tekijän summana, on verkoston yhteistyö laivan ympäristövaikutusten vähentämiseksi ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi Meyer Turun tavoitteena on vähentää laivanrakennusprosessin ympäristövaikutuksia.

–   Olemme laskeneet risteilijän tuotannon hiilijalanjäljen, joka auttoi meitä tunnistamaan tärkeimmät kasvihuonekaasujen päästölähteet ja sitä kautta kohteet, joihin panostamalla voimme pienentää jalanjälkeämme, kertoo Meyer Turun vastuullisuuspäällikkö Jaana Hänninen.

– Omat ResponSea-sitoumuksemme liittyvät energiankulutuksen vähentämiseen sekä merien suojeluun. Olemme listanneet hyvin konkreettisia toimenpiteitä ja toimintatavan muutoksia, joilla pyrimme estämään meitä ympäröivän merialueen roskaantumista ja seuraamme näiden tavoitteiden toteutumista. Huomioimme energiansäästön myös uusissa investoinneissamme ja hankimme vesivoimalla tuotettua sähköä. Näillä toimenpiteillä olemme jo nyt saaneet pienennettyä hiilijalanjälkeämme yli 40 %.

Evacin jätteen- ja jätevedenkäsittelyjärjestelmät ovat käytössä Tallinkin Megastar-autolautalla.

Myös alusten sisältä löytyy runsaasti teknologiaa, jolla voidaan vaikuttaa merten rehevöitymiseen. ResponSea-hankkeessa mukana oleva Evac ehkäisee merien rehevöitymistä suunnittelemalla ja toimittamalla jätevedenpuhdistuslaitoksia asiakkaidensa tarpeisiin. - Tavoitteenamme on toimittaa entistä enemmän laitoksia, joihin sisältyy myös ravinteiden poisto, joka vaaditaan tänä päivänä vain tietyillä merialueilla liikkuvilta aluksilta, kertoo Mika Karjalainen Evacilta.

Vastuullisuushankkeen etenemistä mitataan vuosittain toimitettujen ravinteen poiston sisältävien jätevedenpuhdistuslaitosten käsittelemän veden määrällä. – Hankkeeseen liittyen olemme asettaneet itsellemme myös toisen tavoitteen, jonka mukaisesti lisäämme risteilijälaivojen kuivajätteen kierrätysastetta nykyisestä 25 prosentista 50 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä kehittämällä kuivajätteen käsittelyjärjestelmiämme, jatkaa Karjalainen.

Hankkeessa on mukana myös useita muita alan yrityksiä. Muun muassa Norsepowerin roottoripurje yhdistää nykyaikaisen materiaalitekniikan ja automaation ja vanhan perinteikkään keksinnön. Jokainen toimitettu roottoripurje alentaa kohdealuksen polttoainekulutusta noin 300 tonnia vuodessa ja hiilidioksidipäästöjä noin 1000 tonnia vuodessa. Myös ABB on mukana hankkeessa minimoimalla merenkulun energiankulutusta ja päästöjä sähköistämällä laivoja ja edistämällä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä. Tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä ABB on luonut ja toteuttanut kilpailukykyisen teknologian täysin päästöttömään laivaan. Lisätietoa kaikkien mukana olevien yritysten sitoumuksista löydät täältä