Suomen suunta määritellään vaaleissa - Nyt kaivataan kannusteita kasvuun

Näkökulma
On ongelmia. Ja on ratkaisuja. Teknologiateollisuuden Uudistumisen aika -käsikirja kertoo, miten Suomi voidaan saada takaisin menestyksen polulle.

Suomen talouden ja verotulojen kasvun edellytyksenä on yksityisten investointien kasvu. Teknologiateollisuusyritysten investoinnit ovat nykyisellään jopa kaksi miljardia euroa alemmalla tasolla kuin vuonna 2008.

Yritysverotuksen on kannustettava investointeihin. Lisäksi verojärjestelmän on oltava läpinäkyvä, yksinkertainen, oikeudenmukainen ja ennakoitava.

Nykyisen verojärjestelmämme suurimmat ongelmat koskevat sen heikkoa dynamiikkaa, yritysten liikevoittojen kaksinkertaista verotusta ja sukupolvenvaihdosten verotusta. Verokiila on vakava työllistymisen ja työpaikkojen este. Työn tekemisen on oltava aina kannattavaa.

Veroasteen jatkuva nostaminen on tosiasiassa heikentänyt verojärjestelmän kykyä huolehtia hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisesta.

Nyt on uudistumisen aika. Suomen suunta määritellään eduskuntavaaleissa 19.4.2015.

Teknologiateollisuuden kaikki eduskuntavaalitavoitteet löytyvät Uudistumisen aika -käsikirjasta.
Katso myös Uudistuksen aika -video.