Suomesta oppimismenetelmien kärkimaa

Artikkeli
Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston hallituksen puheenjohtajat Matti Alahuhta ja Tero Ojanperä näkevät digitaalisuuden tuovan valtavasti lisää mahdollisuuksia yliopistojen opetukseen.

Samalla Alahuhta ja Ojanperä näkevät yliopistojen välisen kilpailun vahvasti positiivisena.

Miten digitaalisuuden leviäminen kaikkialle vaikuttaa yliopistojen opetuskäytäntöihin? Entä miten digitaalisuus vaikuttaa yliopistojen väliseen kilpailuun?

Tero Ojanperä: Tampereella uuden strategian yksi painopistealue on modernit oppimisympäristöt, eli tapaa opettaa uudistetaan vahvasti. Maailma on erilainen verrattuna menneisiin vuosikymmeniin, oppiminen on paljon monipuolisempaa. Jo tänä päivänä opiskelija voi napin painalluksella saada Harvardista tai Stanfordista parhaan luennon. Suomi voi olla johtava maa uudistamassa oppimismenetelmiä. Se tarkoittaa, että meidän pitää ottaa vahvoja askelia.

Kehitys korostaa hyvien opettajien merkitystä. Tampereella olemme juuri lanseeraamassa mittaristoa opetuksen laadulle.  Suomessa on hyviä opettajia, jotka voivat saada oppilaita eri puolilta maailmaa, vaikka he eivät tulekaan tänne fyysisesti.

Matti Alahuhta: Tätä tarkoittaa juuri opiskelijan laittaminen keskiöön, joka on Aallon johtavia periaatteita. Digitaalisuus tulee monipuolisesti lisäämään opetuksen interaktiivisuutta. Tietoa omaksutaan interaktiivisten digitaalisten opetustapojen kautta. Luokkahuoneessa tapahtuu yhdessä oppimista ja siinä opettaja on valmentajan roolissa. Aallossa olemme nyt digitaalisuudessa voimakkaassa kehittämisvaiheessa. Teemme paljon pilotteja. Tavoite on saada digitaalisuus leviämään nopeasti kaikkeen opetukseen.

Tero Ojanperä: Kilpailu vaikuttaa esimerkiksi siihen, että perusopetusta voi tulla Suomen rajojen ulkopuolelta Suomen yliopistoissa opiskeleville. Se vapauttaa resursseja siihen, että valituissa asioissa voidaan tehdä esimerkiksi pienryhmäohjausta, kun resursseja vapautuu. Ei ajatellakaan standardimaisesti, että kaikki menevät luentoputken läpi, vaan jaetaan resursseja innovatiivisesti.

Matti Alahuhta: Eli toinen yliopisto on paitsi aktivoiva kilpailija, mutta myös lisäarvoa tuova yhteistyökumppani.

Lue artikkeli, jossa Matti Alahuhta ja Tero Ojanperä keskustelevat yliopistouudistuksen merkityksestä suomalaiselle hyvinvoinnille, Visiosta 4/2014