Suomi takaisin tutkimus- ja kehittämistoiminnan kärkeen

Tiedote
Suomen vienti ei kasva ilman tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointeja. Niitä on tuettava kaikin keinoin. Tki-investoinnit ovat elinehto Suomen menestymiselle.

Teollisuuden pitkään odotettu toipuminen kasvun tielle on toteutumassa. Teknologiateollisuuden yritykset arvioivat kiinteiden investointiensa kasvavan tänä vuonna. Huolestuttavaa on kuitenkin, että teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitystoiminta supistui jälleen viime vuonna. Myös viennin vaatimaton kehitys aiheuttaa huolta.

- Suomi voi menestyä vain osaamisella. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestoinnit (tki) ovat elinehto Suomen kilpailukyvylle, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen painottaa.

Investoinneilta puuttuvat kannusteet

Myös verojärjestelmän tulee olla kilpailukykyinen, jotta Suomi olisi houkutteleva investointien ja yritysten sijoittautumiskohteena. Valtiovarainministeriön verotyöryhmä ei kuitenkaan ehdottanut helmikuun alun raportissaan investointeja tukevia uudistuksia yritysverotukseen.

- Näitä jäimme odottamaan. Myös kilpailu verokannoilla on taas käynnissä. Suomessa verokannustimia yrityksille ei juuri ole, Teknologiateollisuuden veroasiantuntija Maria Volanen toteaa.

Kuten Aalto-yliopiston vero-oikeuden apulaisprofessori Tomi Viitala sanoo, Suomi tarvitsee pitkäaikaisen yritysverotuksen kehittämisen tiekartan. Teknologiateollisuuden kanta on, että tähän tulisi sitoa myös innovaatio- ja tutkimuspolitiikka, jotta Suomi saisi selkeän kansallisen vision näitä tukeville investoinneille.  

- Pitkän aikavälin sitoutuminen ja ennakoitavuus lisäisivät Suomen houkuttelevuutta investointien kohdemaana ja yritysten sijoittautumisvaltiona sekä vauhdittaisi kasvua ja uudistumista. Jäsenyrityksemme vaativat, että huoli tki-investoinneista otetaan vakavasti ja niitä tuetaan kaikin keinoin, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen korostaa.

Rahoitus on edelleen pullonkaula

Taloustutkimus on selvittänyt Teknologiateollisuuden toimeksiannosta yritysten investointitarpeita ja millainen yritysveromalli kannustaisi yrityksiä investoimaan Suomeen. Yli 90 prosenttia yrityksistä näkee tarvetta kiinteisiin investointeihin sekä peräti 95 prosenttia henkilöstöön ja osaamiseen.

- Mutta tarve investoida ei muutu investoinniksi, ellei yrityksillä ole myös kykyä investoida, Turunen painottaa.

Kyselyyn saatujen vastausten mukaan peräti 60 prosentilla 1-10 henkilöä työllistävistä ja 45 prosentilla 10-50 henkilöä työllistävistä yrityksistä on ollut vaikeuksia saada tarvitsemaansa investointirahoitusta.

- Suomessa on leikattu viime vuosina yrityksille suunnattua ja yritysvetoista tki-rahoitusta. Tämä linja poikkeaa selvästi monien verrokkimaiden toimenpiteistä. Rahoitusta tulisi ohjata Tekes-tukiin, mutta myös tukemaan yksityisen ja julkisen sektorin toimijoita uudenlaisen innovaatio- ja tutkimusyhteistyön kumppanuusmallin rakentamisessa. Globaaleilla yrityksillä, pk-yrityksillä ja startup-yrityksillä on oma roolinsa arvoverkoissa. Kaikkia tarvitaan kasvuun, Turunen korostaa.

Osinkojen verotusta ei tule kiristää

VM:n verotyöryhmän ehdottamia listaamattoman yhtiön osinkoverotuksen kiristyksiä ei tule toteuttaa.

- On vaikea nähdä, miten varsinkin kasvuhakuisten ja pk-yritysten yrittäjyyden ja omistajuuden verotuksen merkittävä kiristyminen johtaisi talouskasvuun, Turunen sanoo.

Verotyöryhmä arvioi, että osinkoverotuksen kiristäminen tekisi yrityksen ulkopuolelle tehtävät investoinnit houkuttelevimmiksi. Tähän Turunen ei usko.

- Oma yritys on yrittäjää lähellä. Hän itse tietää paremmin, mihin pitkällä aikajänteellä kannattaa sijoittaa. Usein investointi on myös pakko tehdä, jotta asiakkaiden tarpeet voidaan täyttää, Turunen perustelee.

Kun osinkoverotuksen rakenne kannustaa vahvistamaan tasetta, kannustaa se samalla yrityksen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja vakavaraisuuden vahvistamiseen. Osinkoverotuksen monimutkaista järjestelmää tulisi mieluummin yksinkertaistaa ansiotulo-osingosta luopumalla.

Työnteon ja oppimisen oltava kannattavaa

Valtiovarainministeriön verotyöryhmä ehdotti muutoksia myös ansiotuloverotukseen. Teknologiateollisuus kannattaa lämpimästi ehdotusta rajaveroasteiden alentamisesta niin, etteivät ne ylitä 50 prosenttia millään tulotasolla. Myös työnantajan tarjoama koulutus katsottaisiin verovapaaksi työntekijän verotuksessa. Tämä kannustaisi työntekijöitä kartuttamaan osaamistaan. Suomi voi menestyä vain osaamisella.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jorma Turunen, Teknologiateollisuus ry, puh. 0500 445 444
Johtaja Sanna Rauhansalo, elinkeinopolitiikka, Teknologiateollisuus ry, puh. 050 340 6174
Veroasiantuntija Maria Volanen, Teknologiateollisuus ry, puh. 040 532 3744