Talouskasvun hidastuminen vaatii vastuuta työmarkkinapöydissä

Uutinen
Suomen Pankin tuore talousennuste vahvistaa tiedot hidastuvasta talouskasvusta. Suomen Pankin mukaan Suomen BKT kasvaa kuluvana vuonna 1,6 prosenttia, ensi vuonna 1,5 prosenttia ja vuonna 2021 enää 1,3 prosenttia. Hallituksen työllisyystavoitteen toteutuminen näillä kasvuluvuilla on hyvin epätodennäköistä ilman merkittäviä työllisyyttä lisääviä uudistuksia ja vastuullisia työmarkkinasopimuksia.

– Ennusteen mukaan Suomen viennin kasvu näyttää edelleen jatkuvan parantuneen kilpailukyvyn ja kevyen rahapolitiikan ansiosta, vaikka näkymät synkkenevät vientimarkkinoilla. Pankki kuitenkin varoittaa, että riskit ennustettua heikommasta talouskasvusta ovat Suomessa suuret. Suuri kysymysmerkki on muun muassa Suomen viennille tärkeä Saksa, jonka talouskasvu on hidastunut ja pelkona on tilanteen pitkittyminen, sanoo Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Petteri Rautaporras.

Rautaportaan mukaan taloustilanne asettaa kovat vaatimukset hallituksen työllisyystoimille ja syksyllä alkavalle työmarkkinakierrokselle. Hallitusohjelman lupaukset nojaavat täysin 75 prosentin työllisyystavoitteeseen, ja työllisyysasteen nostaminen on välttämätöntä muutoinkin hyvinvointimenojen rahoittamiseksi.

– Suomen Pankki muistuttaa aivan oikein, että seuraavalla neuvottelukierroksella on suuri vaikutus Suomen kehitykseen. Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut viime vuosina, ja se on auttanut viennin vetoa pitkän taantuman jälkeen. Kustannuskilpailukyvyn parantaminen on kuitenkin edelleen tarpeen työllisyyden ja talouskasvun tukemiseksi, kuten Suomen Pankki muistuttaa, Rautaporras sanoo.

– Suomen Pankin analyysi antaa kokonaisuudessaan vahvan tuen myös vientivetoiselle työmarkkinamallille. On Suomen edun mukaista, että globaalille kilpailulle altis vientisektori toimii päänavaajana ja asettaa kustannuskehyksen muillekin aloille, Rautaporras tähdentää.