Tampere 3 vahvistaa suomalaista osaamista – tavoitteena kansainvälinen kärki

Tiedote
Tampere 3 -korkeakouluhankkeessa perustettu säätiö on tärkeä vaihe kansainvälisesti kilpailukykyisen korkeakoulukokonaisuuden synnyttämisessä. Tavoitteena on luoda uudenlainen korkeakouluyhteisö, joka houkuttelee Suomeen maailman parhaita osaajia ja investointeja eri puolelta maailmaa.

Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat ilmaisseet tahtonsa perustaa yhteinen korkeakoulukonserni, joka aloittaisi toimintansa vuoden 2019 alussa. Tampereen korkeakoulusäätiön perustajat, Suomen valtio, Tampereen kaupunki, Teknologiateollisuus, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sekä 17 muuta yhteisöä ja säätiötä, allekirjoittivat torstaina säätiön perustamiskirjan ja hyväksyivät säätiölle säännöt.

Kolmen korkeakoulun muodostamassa yhteisössä yhdistyvät talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus ja koulutus. Opiskelijoita Tampere 3:ssa on lähes 35 000 ja työntekijöitä 5000.  Helsingin yliopiston jälkeen se on Suomen toiseksi suurin korkeakouluyhteisö. 

Teknologiateollisuus, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja teknologiayritykset panostavat pitkäjänteisesti korkeakoulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ne ovat investoineet viime vuosina yhteensä yli 150 miljoonaa euroa yliopistojen pääomaan.

– Globaalissa kilpailussa menestyminen edellyttää erikoistumista ja yhteisiä investointeja korkeatasoiseen osaamiseen ja uudistumiseen. Strategisesti johdetut säätiöyliopistot – TTY ja Aalto-yliopisto – ovat osoittaneet, että valintojen tekeminen ja pitkäjänteinen panostaminen koulutuksen ja tutkimuksen laatuun ja vaikuttavuuteen kantaa hedelmää. Myös Tampere 3:n tavoitteena on rakentaa omilla painopistealueillaan kansainväliseen kärkeen yltävä korkeakouluyhteisö, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen sanoo.   

Lisäpanostus yliopistojen pääomittamiseen

– Tampere 3 on kansallinen kärkihanke, joka palvelee koko Suomen korkeakoululaitoksen uudistumista ja kilpailukykyä. Pidämme tärkeänä, että pääministeri Sipilän hallitus sitoutuu vahvasti vientiteollisuudelle ja koko Suomelle tärkeiden osaamisen kärkihankkeiden toteutukseen ja tekee hallituksen puolivälitarkastelun yhteydessä valtion taseesta merkittävän lisäpanostuksen yliopistojen pääomittamiseen, Turunen jatkaa.

Globaalit megatrendit ja nopea teknologiakehitys tuovat työelämään ja osaamistarpeisiin suuria muutoksia. Yritysten ja korkeakoulujen välinen pitkäjänteinen yhteistyö ja uusien mahdollisuuksien ja haasteiden ennakointi yhdessä on tämän vuoksi entistä tärkeämpää.

– Tämä edellyttää myös korkeakouluilta uudenlaisia toimintamalleja ja ketteryyttä. Olemme iloisia siitä, että Tampereen korkeakoulujen yhtenä tavoitteena on tarjota entistä joustavampia opintopolkuja opiskelijoille sekä edelläkävijyyttä työelämälähtöisen oppimisen ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kehittämisessä yhteistyössä työelämän kanssa. Haluamme olla mukana rakentamassa Tampere 3:n ja Aalto-yliopiston kaltaisia yhteisöjä, jotka houkuttelevat Suomeen lahjakkuuksia, maailman parhaita osaajia ja investointeja eri puolelta maailmaa, Teknologiateollisuuden apulaisjohtaja Mervi Karikorpi sanoo.

Lisätietoja:

Jorma Turunen, toimitusjohtaja, puh. 0500 445 444

Mervi Karikorpi, apulaisjohtaja, innovaatiot ja osaaminen, puh. 040 741 9801

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi