Tarve uudelle osaamiselle kasvaa digitalisaation edetessä Suomen teollisuudessa

Tiedote
Spinversen, Tekesin ja Teknologiateollisuuden Suomen teknologiajohtajille tekemässä CTO-kyselyssä pureuduttiin digitalisaation yrityksille aiheuttamaan muutokseen. Tämän vuoden kyselystä käy ilmi, että yhä useammat yritykset panostavat tänä vuonna enemmän t&k-toimintaan kuin kuluneen viiden vuoden aikana.

Yritykset investoivat nyt digitalisaatioon sen tuoman kilpailuedun sekä asiakasarvon lisäämisen eikä perinteisen kustannussäästön vuoksi. Tärkeimpänä haasteena digimuutoksessa nähdään osaamisen kasvattaminen. Spinversen, Tekesin ja Teknologiateollisuuden Suomen teknologiajohtajille tekemässä CTO-kyselyssä pureuduttiin digitalisaation yrityksille aiheuttamaan muutokseen.

Suurin osa (67%) CTO-kyselyyn vastanneista suomalaisista teknologiajohtajista näkee digitaalisen muutoksen vaatiivan uudenlaista osaamista sekä nykyisiltä että tulevilta työntekijöiltä. Kolme viidestä kokee, että osaamisen kasvattaminen on tärkein kehityskohta, jotta digitalisaatio etenisi yrityksissä. Kuitenkin vain alle viidesosa yrityksistä on panostanut henkilöstönsä koulutukseen digitalisaatioon liittyen.

”Ennennäkemättömän nopea muutos, teknologian kehitys ja uudet ansaintamallit nostavat tarvittavan osaamisen tasoa. Osaajapulan ratkaisemiseksi tarvitaan panostuksia niin yrityksiltä kuin kaikilla koulutusasteilla. Meidän tulee ponnistella kovemmin päästäksemme osaamisen kärkeen”, sanoo Teknologiateollisuus ry:n puheenjohtaja Risto Siilasmaa.

Tavoitteena lisäarvo asiakkaalle – uudet toimijat ja liiketoimintamallit uhka ja mahdollisuus

Useimmat yritykset ovat jo sisällyttäneet digitalisaation strategiaansa. Merkittävää on, että kustannustehokkuuden sijaan enemmistö vastaajista (70%) keskittyy asiakasarvon lisäämiseen ja uusien liiketoimintamallien kehittämiseen. Kyselyn tulosten perusteella kilpailuetua on syntynyt erityisesti monipuolisemman tuotevalikoiman ja uusien palveluiden kautta.

Kolme neljästä yrityksestä näkee, että suurimmat riskit nykyiselle liiketoiminnalle aiheutuvat uusista kilpailijoista ja omien asiakkaiden siirtymisessä uusille toimijoille. Esimerkiksi suurin osa vastaajista arvioi, että tällä hetkellä alalla ei ole vallitsevassa asemassa olevaa alustatoimijaa, mutta kolmannes näkee tällaisen alustan syntyvän 2-3 vuoden aikajänteellä.

”Yritysten pitää muuttua, koska menestys ja kilpailukyky eivät tule yksinomaan pohjautumaan entisiin vahvuuksiin. Yhä useammin yritys joutuu kysymään itseltään, missä bisneksessä oikein onkaan. Muutos lähtee halusta ymmärtää tulevaa sekä kyvystä kokeilla ja oppia”, toteaa Jyrki Ovaska, UPM:n teknologiajohtaja.

”Teollisuuden digitaalisaation alustatalous on vielä kehittymässä.  Toimivat ratkaisut ovat toimialavetoisia, eikä googlemaisia dominoivia toimijoita tulla välttämättä edes näkemään. Suomalaisille yrityksille on vielä paljon mahdollisuuksia auki, jopa nousta alueensa globaaliksi veturiksi”, kommentoi Pekka Koponen, CEO, Spinverse Oy.

 


Teknologiajohtajat kasvattamassa tuotekehityspanostuksiaan

Tämän vuoden kyselystä käy ilmi, että yhä useammat yritykset panostavat tänä vuonna enemmän t&k-toimintaan kuin kuluneen viiden vuoden aikana. 49 prosenttia kyselyyn vastanneista teknologiajohtajista kertoo t&k-budjetin kasvaneen tänä vuonna, vain 11 prosenttia kertoo budjetin pienentyneen. Positiivinen trendi näyttää voimistuvan vuodelle 2018.

CTO-barometriin vastasi 96 suomalaista teknologiajohtajaa. Kyselyyn vastaajat edustavat laajasti suomalaista teollisuutta. 54% vastaajista oli pk-yrityksistä ja loput suuryrityksistä. Eri toimialat olivat kyselyssä laajasti edustettuina. Suurin vastaajasektori oli ICT- ja elektroniikkayritykset (39%).

Tulokset julkistettiin Spinversen, Tekesin ja Teknologiateollisuuden järjestämässä CTO Forumissa 25.10.2017 Helsingissä. Yhteenveto tuloksista löytyy osoitteesta www.ctoforum.fi.

 

Lisätietoja:

 

Pekka Koponen

CEO, Spinverse Group

Puh. 040 545 0008Tomi Korhonen

Johtaja, markkinointi ja viestintä, Tekes

Puh. 050 4499 575Laura Juvonen

Johtaja, Teknologiateollisuus

Puh. 050 5746977