Tekniikan alan yhteistyöyliopisto FITech näyttää suuntaa uusille opiskelutavoille

Artikkeli
Elinkeinoelämä täytyy saada lähelle opiskelijoita jo opintoaikana - tähän päädyttiin FITechin järjestämässä foorumissa.

Yritysten ja verkostoyliopistojen edustajat sekä opiskelijat kohtasivat Turun Forum Marinumissa tammikuussa. Tavoitteena oli yhdessä määrittää uudenlaista ”FITech way of learning” –mallia, jossa yliopistojen opiskelijat opiskelevat joustavasti ja samalla vastaavat kasvuyritysten osaajatarpeisiin Lounais-Suomessa. FITechissä opinnot yhdistyvät tiiviiseen työelämäyhteistyöhön.

Turkulaiset opiskelijat Oskari Ahokas ja Pekka Kemppainen ovat aloittaneet FITechissä syksyllä 2017, jolloin käynnistyi Lappeenrannan teknillisen yliopiston tarjoama kaksivuotinen konetekniikan koulutusohjelma. Opinnot johtavat diplomi-insinöörin tutkintoon, ja ne voi suorittaa töiden ohessa asuinpaikkaa vaihtamatta.

Kemppaisella on yhteensä 25 vuoden kokemus suomalaisesta vientiteollisuudesta ja tuotekehityksestä usealla toimialalla. Työnohessa opiskelu on hänelle entuudestaan tuttua vuosien varrella. ”Verkkopohjaiset opinnot ovat loistava mahdollisuus kehittää itseään ja tämä opiskelubuumi vielä nostaa Suomen”, toteaa Freudenberg Group Oy:ssä työkentelevä Kemppainen. Hänen mukaansa yritysten tulisi toiminnassaan miettiä osaamistarpeita pitkäjänteisemmin, ja nähdä kvartaalikautta pidemmälle.

Ahokas toimii Royal Caribbean Cruises -varustamon teräsrakennetarkastajana ja opiskelee töiden ohessa FITech -verkostoyliopiston järjestämässä diplomi-insinöörikoulutuksessa. Ahokkaan tavoitteena on täydentää osaamista liittyen alusten kokonaisenergiatehokkuuteen. Hänen tavoitteenaan on pystyä vastaamaan tulevaisuudessakin yrityksen ja toimialan energiatehokkaiden sekä ekologisten rakenteiden ja materiaalien valintaan liittyviin kysymyksiin. Ahokasta kiinnostavat FITechiin kuuluvan Oulun yliopiston teräsosaamisen sivuaineopinnot, ja hän ilahtui mahdollisuudesta sisällyttää ne joustavasti opintoihinsa. FITech –Turku –hankkeessa projektipäällikkönä aloittanut Heikki Koponen Aalto-yliopistosta toteaa, että verkostoyliopiston yhtenä tavoitteena onkin juuri kaataa raja-aitoja koulutusten tarjoajien välillä ja luoda uusia mahdollisuuksia opiskella.

Osaamisen soveltamisella suurin merkitys

”Osaamistarpeet kasvavat tulevaisuudessa ja yrityksen näkökulmasta oppilaitosyhteistyö on paras keino löytää oikeanlaisia osaajia”, toteaa Valmet Automotiven henkilöstön kehittämisestä vastaava Laura Palmunen. Yritys on avannut Turkuun uuden suunnittelutoimiston, jonne tarvitaan nopealla aikavälillä useita insinöörejä. Palmusen mukaan osaamisen soveltamisella on suurin merkitys, sillä tarpeet nousevat yrityksen toiminnassa nopeasti ja on vaikea arvioida viiden vuoden sykliä. FITechin kautta voidaan vastata yrityksen tarpeisiin nopeallakin aikataululla. Opiskelijat voivat solmia tiiviin yhteistyön yrityksiin jo opintojen aikana. Harjoittelujen ja diplomitöiden kautta sovelletun osaamisen avulla he kykenevät näin vastaamaan kysyntään. FITech Turku-Forum jatkaa säännöllistä toimintaansa ja kokoontuu uudelleen toukokuussa.

Lisätietoja:

FITechin johtokunnan puheenjohtaja, vararehtori Eero Eloranta, Aalto-yliopisto, puh. 050 432 3411

FITech-Turun johtoryhmän puheenjohtaja, hallituksen pj. Olli Manner, Elomatic, puh. 040 052 4843

FITech (Finnish Institute of Technology) on tekniikan alan yliopistojen muodostama verkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2017. Sen tavoitteena on ohjata tekniikan alan osaajia Suomen kasvualoille. Yhteistyöyliopistoon kuuluvat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. FITechin perustajajäseniä ovat lisäksi Teknologiateollisuus ry ja Tekniikan akateemiset ry.

Katso myös, mitä muita artikkeleita löytyy Teknologiateollisuuden helmikuun uutiskirjeestä.