”Tekniikka tai koneet, ketä kiinnostaa?” Yläkoululaiset saivat vastauksia opintokäynnillä Rejlersillä

Artikkeli
Mikkelin Urheilupuiston koulun 9 B -luokan monialaisen oppimisprojektin oppilaat vierailivat Rejlersillä. Opintokäynnin teemoja olivat tulevaisuuden elinympäristö ja terveysteknologia.

Toimialajohtaja Tero Vuonos esitteli suunnittelun uusia työvälineitä oppilaille.

Rejlers Finland Oy tarjoaa insinööripalveluja teollisuuden, energian, rakentamisen ja infran asiakaskunnille. Rejlersin edustajat halusivat kertoa 9.-luokkalaisille, miksi kannattaa kiinnostua siitä, mitä teknologialla voi saada aikaiseksi.

– Uskomme, että uusilla teknologioilla maailmasta tulee laitos laitokselta, rakennus rakennukselta, bitti bitiltä parempi paikka. Voimme entistä useammin valita kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja. Samalla syntyy uusia ammatteja ja nykyiset ammatit muuttuvat. Insinööri voi olla paitsi suunnittelija, myös Drone-pilotti tai virtuaalitehtaan kunnossapitäjä, toimialajohtaja Tero Vuonos sanoo.

Teknologia on keino ja työkalu, jolla muutetaan maailmaa. Rejlersilläkin käytössä olevat virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sovellukset sekä 3D-tulostus kehittyvät vauhdilla. Älykkäät talot, robotit ja itseohjautuvat autot ovat jo täällä.

– Haluamme kannustaa nuoria valitsemaan tekniikan alan ammatteja. Jo nyt ja myös tulevaisuudessa tarvitsemme paljon osaajia moniin tehtäviin, jotka yhdistävät perinteistä toimialaosaamista, kuten mekaanista suunnittelua ja digitalisaatiota, Tero Vuonos kertoo.

Oppilaat tutustuivat myös virtuaalimaailmaan ohjelmistosuunnittelija Nina Korjuksen johdolla.

Valtakunnallinen MyTech-ohjelma tarjoaa tukea ja kolme vaihtoehtoista teemaa ilmiölähtöisille oppimisprojekteille yläkouluissa ja lukioissa. Opettaja Antti Askinen oli tyytyväinen opintokäyntiin Rejlersillä.

– Opintokäynti Rejlersillä, samoin koko projekti, onnistui mielestäni hyvin. Oppilaat näkivät ja kuulivat, millaista työtä teknologian parissa tehdään ja pääsivät tutustumaan teknologia-alan ammattilaisiin sekä nykyaikaisiin laitteisiin. Lisäksi tällainen vierailu tukee hyvin uuden opetussuunnitelman tavoitteita ja tuo kaivattua vaihtelua koulun arkeen, Antti Askinen sanoo.

Oppilaatkin olivat tyytyväisiä. Positiivisina kokemuksina mieleen jäivät Rejlersin mukava henkilökunta sekä mielekäs ja hyvin järjestetty ohjelma.

MyTech-ohjelman toteuttaa Teknologiateollisuus ry yhdessä jäsenyritystensä sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa eri puolilla Suomea.

Katso myös, mitä muita artikkeleita löytyy Teknologiateollisuuden uutiskirjeestä 8/2017.