Teknologiateollisuuden lausunto Digitaalinen Eurooppa-ohjelmasta

Lausunto

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle, Viite: Asia U 69/2018 vp

Teknologiateollisuus kiittää mahdollisuudesta lausua Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta ja esittää siitä sekä ehdotuksesta laaditusta U-kirjeestä seuraavat huomiot:

  • Ohjelmalle on selkeä tilaus: Eurooppa uhkaa jäädä digitaalisessa taloudessa kilpailijoistaan jälkeen. Erityisen kannatettavia ovat tekoälyn käytön edistämisen ja digitaalisten ratkaisujen tosielämässä tapahtuvan testauksen helpottaminen.
  • Kuten valtioneuvoston kannassa todetaan, käynnissä tai käynnistymässä on paljon keskenään saman suuntaisia, digitalisaatiota edistäviä eurooppalaisia ohjelmia. Tämän lisäksi on joukko kansallisia kasvuekosysteemiteemoja, kuten Business Finlandin Autonominen tavara- ja henkilöliikenne; Yksilöllinen ja ennakoiva terveydenhuolto; Älykkäät energiajärjestelmät; Älykäs tuotanto ja Kiertotalousohjelmat.
  • Kansalliset ohjelmat ja Euroopan tason monivuotiset kasvuohjelmat tulisi synkronoida siten, että niistä saadaan suomalaisille kasvuyrityksille mahdollisimman hyvät synergia- ja jatkuvuusedut siten, että kansallisesti aloitetut hankkeet pystyttäisiin skaalaamaan EU:n laajuisiksi käyttäen eurooppalaisia tukielementtejä.

Helsingissä, lokakuun 1 päivänä 2018

Teknologiateollisuus ry

Jussi Mäkinen

Pääjuristi, digitalisaatio