Teknologiateollisuuden lausunto terroristisen sisällön levittämisestä

Lausunto

Teknologiateollisuus ymmärtää Euroopan komission tarkoituksen kehittää terroristisen sisällön poistamista koskevaa lainsäädäntöä. Komission ehdotuksessa ehdotetaan muutosta, joka voisi tuoda terroristisen sisällön poistamisen säännökset sovellettaviksi myös pilvi- ja IT-palveluita tarjoaviin yrityksiin, jotka tarjoavat palveluitaan vain yrityksille tai yksityisille niin, että aineisto ei ole yleisön saatavilla. 

Ehdotettu muutos toisi yrityksille merkittävää hallinnollista taakkaa muun muassa ympärivuokautisen päivystyksen muodossa. Velvoitteet eivät olisi oikeassa suhteessa saavutettavaan hyötyyn. Tästä syystä sääntelyn soveltamisalaa ei tulisi laajentaa yleisölle palveluja tarjoavia yrityksiä laajemmalle. 

Lue koko lausunto (pdf) >>