Teknologiateollisuuden Naisia ICT-alalle! -hanke palkittiin

Uutinen

Teknologiateollisuus ry:n Naisia ICT-alalle! -hanke palkittiin MTL Communications Awards -viestintäkilpailussa yhteiskunnallisen viestinnän kategoriassa. Hanke pyrkii vaikuttamaan tyttöjen ja naisten mielikuviin ICT-alasta nostamalla esiin alan erilaisia työmahdollisuuksia ja kiinnostavia roolimalleja.

Naisten osuus ICT-alan opiskelijoista ja työntekijöistä Suomessa on alle 25 prosenttia. ICT-alan yritykset ovat huolissaan naisnäkökulman puuttumisesta ja ison osaajapotentiaalin menettämisestä.

Teknologiateollisuuden selvityksen mukaan peruskoulu- ja lukioikäiset tytöt käyttävät sujuvasti tietotekniikkaa, älypuhelimia ja erilaisia sovelluksia arjessaan, mutta ICT-ala ei houkuttele uravaihtoehtona. Naisia ICT-alalle! -hanke pyrkii muuttamaan tätä asennetta. Selvityksen mukaan ICT-alalla työskentelevät naiset pitävät työtään ja työympäristöään mielenkiintoisena ja joustavana.

Hanke pyrkii myös tuomaan esiin, että ICT on paljon muutakin kuin koodausta, esimerkiksi asiakaspalvelua, markkinointia, ympäristöystävällisten ratkaisujen kehittämistä ja monia muita asiantuntijatehtäviä. ICT-alan yritysten lisäksi myös muut yritykset tarvitsevat tietotekniikkaa osaavia naisia.

Naisia ICT-alalle! -hanke on osa Teknologiateollisuus ry:n vetovoimaohjelmaa, jossa tyttöjen ja naisten innostaminen tietotekniikka-alan töihin on yksi keskeisistä tavoitteista.

Vetovoimaohjelmassa tuodaan esiin ICT-alan monipuolisia työmahdollisuuksia ja kiinnostavia roolimalleja esimerkiksi lukiovierailuilla. Lukiolaisia kannustetaan osallistumaan myös Rails Girls -ohjelmointileireille, joita on Suomessa järjestetty jo kolme vuonna 2012.

Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton MTL Communications Awards -gaalassa Naisia ICT-alalle! ja sen pr-työstä vastannut Netprofile jakoi 2. palkinnon Finanssialan Keskusliiton Zaldo-hankkeen kanssa "Yhteiskunnallisen viestinnän" -kategoriassa. Raati ei jakanut tässä kategoriassa ensimmäistä palkintoa, vaan nosti kaksi parhaana pitämäänsä työtä jaetulle hopeatilalle.
Kaiken kaikkiaan Communications Awards -kilpailuun osallistui 42 erilaista viestintätyötä ja palkintoja jaettiin kahdeksassa eri kategoriassa.

Lisätietoja Naisia ICT-alalle! -hankkeesta:

Piia Simpanen, Teknologiateollisuus ry, puh. 0400 199 399, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Naisia ICT-alalla -selvitysraportti (pdf)

Rails Girls