Teknologiateollisuuden talousnäkymät: maailmantalous hidastunut, mutta Suomen teknologia-ala sinnittelee yhä kasvussa

Tiedote
Maailmantalouden epävarmuus luo yhä pidemmän varjon vientiodotuksiin, mutta Suomen teknologiateollisuus sinnittelee yhä kasvussa. Talouden kasvu on hidastunut nopeasti myös euroalueella ja Suomen tärkeällä vientimarkkinalla Saksassa. Tästä huolimatta teknologiateollisuuden tilauskanta vahvistui alkuvuonna ja uusien tilausten arvo pysyi hyvällä tasolla. Myös henkilöstöä lisättiin.

– Teknologiateollisuuden suhdannetilanne on pysynyt yllättävän vahvana Suomessa maailmantalouden monista epävarmuuksista huolimatta. Hidastuvan kasvun vuoksi on kuitenkin pelättävissä, että yritysten markkinatilanne voi vaikeutua jatkossa. Yritysten kilpailukyky on keskeisessä asemassa, kun markkinaosuuksia jaetaan uudelleen, tähdentää Teknologiateollisuus ry:n pääekonomisti Jukka Palokangas.

Teknologiateollisuus ry:n tuore tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu kertoo, että tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kuusi prosenttia suurempi kuin vuodenvaihteessa ja 14 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten maaliskuussa. Tilauskannasta poikkeuksellisen suuri osa koostuu laivatilauksista.

Myös uusien tilausten arvo pysyi hyvällä tasolla. Tiedustelussa mukana olevat yritykset saivat uusia tilauksia Suomessa tammi–maaliskuussa euromääräisesti saman verran kuin edellisellä kvartaalilla, mutta 14 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Myös tarjouspyyntöjen määrä kääntyi kevättä kohden kasvuun viime vuoden lopulla tapahtuneen notkahduksen jälkeen.

Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella voidaan arvioida, että teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto on keväällä suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Teknologiateollisuuden henkilöstömäärä oli maaliskuun lopussa 318 500 eli runsaat kolme prosenttia enemmän kuin viime vuonna keskimäärin.

Uusi hallitus: katse työllisyyteen ja kasvun vahvistamiseen   

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola on iloinen, että suomalaiset teknologiayritykset ovat pärjänneet hyvillä tuotteillaan vaikeutuvassa markkinassa. Työllisyystavoitteiden näkökulmasta on kuitenkin välttämätöntä, että tuleva hallitus tekee kaikkensa hidastuvan kasvun vauhdittamiseksi. Ilman kasvua työllisyyskään ei parane vaan päinvastoin.

– Kotikonstein on tehtävä se, mikä voidaan. Kaikki ennusteet viittaavat siihen, että tulevalla hallituskaudella maailmantaloudesta ei saada samanlaista vetoapua kuin viime vuosina. On siis huolehdittava määrätietoisesti muun muassa kansainvälisesti kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä, osaajista sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta, joka varmistaa pysymisen kehityksen kelkassa, Hirvola tähdentää.

Työmarkkinajohtaja Minna Helle muistuttaa, että kasvuun ja työllisyyteen vaikuttaa ratkaisevasti myös syksyn työmarkkinakierros.

– Vastuulliset, vientivetoisesti neuvotellut palkkaratkaisut ovat avainasemassa. On pidettävä järki päässä, sillä maailmantalouden riskit ovat suuret. Talouskasvun hidastuessa kilpailu kovenee entisestään maailmanmarkkinoilla ja yritysten kilpailukyky joutuu testiin. Suomen kilpailukyvyssä on edelleen petrattavaa, vaikka viime vuosina kehitys on ollutkin oikeansuuntaista, Helle sanoo.

PDF iconteknologiateollisuuden_talousnakymat_24.4.2019_raportti.pdf

PDF iconkuvasarja_talousnakymat_24.4.2019.pdf  Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Jaakko Hirvola, puh. 040 063 3751

Pääekonomisti Jukka Palokangas, puh. 040 750 5469

Työmarkkinajohtaja Minna Helle, puh.  050 341 4884