Teknologiateollisuuden työehdoista neuvotellaan syksyllä

Uutinen
Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry ovat yhdessä sopineet, että liitot eivät käytä työehtosopimuksiin sisältyvää mahdollisuutta ns. optiovuodesta. Tällainen mahdollisuus sisältyy teknologiateollisuuden, malmikaivosten sekä pelti- ja teollisuuseristysalan sopimuksiin. Näin ollen työehdoista neuvotellaan syksyllä normaalissa järjestyksessä.

Mainittujen alojen työehtosopimukset sisälsivät mahdollisuuden, että sopimuksen kolmannesta vuodesta eli ns. optiovuodesta olisi neuvoteltu tänä keväänä toukokuun loppuun mennessä. Neuvottelut eivät olisi koskeneet koko työehtosopimusta vaan ainoastaan vuoden 2020 palkkaratkaisua. Syksyllä neuvottelujen kohteena on koko työehtosopimus.

Neuvottelujen käyminen syksyllä on perusteltua, koska silloin on toivottavasti parempi näkymä tulevasta talouskehityksestä ja neuvottelua voidaan käydä koko sopimuskokonaisuudesta.

Kyseiset työehtosopimukset päättyvät lokakuun lopussa.Lisätiedot:

Työmarkkinajohtaja Minna Helle, Teknologiateollisuus ry, puh. 050 341 4884

Puheenjohtaja Riku Aalto, Teollisuusliitto ry, puh. 0400 711 072