Teknologiateollisuuden yritykset torjuvat globaalia jäteongelmaa

Uutinen
Juuri käynnistetty sitoumuskampanja pyrkii tehostamaan teknologiateollisuuden yritysten pakkauskäytäntöjä ja lisäämään pakkausmateriaalien tehokasta kiertoa.

Euroopan komissio on pyytänyt osana tammikuisen kiertotalouden minipakettia toimialoilta ja yrityksiltä sitoumuksia ja toimenpiteitä, joilla voidaan vastata globaaliin muoviongelmaan. Vastauksena komission pyyntöön Teknologiateollisuus ry on käynnistänyt pakkaussitoumuksen, jolla pyritään edistämään teknologiateollisuuden yritysten pakkausmateriaalien tehokkaampaa käyttöä ja kierrätystä. Lisäksi Teknologiateollisuus tekee kestävän kehityksen kansallisen toimenpidesitoumuksen Sitoumus 2050:n.

Sitoumuksen tavoitteena on, että kaikki yritysten käyttämä ja vastaanottama pakkausmateriaali, sekä omassa tuotannossa että asiakkaille toimitettava, kerätään talteen ja kierrätetään asianmukaisesti. Juuri käynnistetyn sitoumuskampanjan kärkiyrityksinä ovat BMH Technology sekä Metso Oyj.

“Kiertotalousyrityksenä muovin vastuullinen kierrätys on meille ensiarvoisen tärkeää. Siksi koko toimitusketju pitää saada sitoutumaan pakkausmateriaalien järkevään käyttöön, BMH Technologyn Vice President of Strategic Planning Nina Pere sanoo.

”Käytämme muovia pakkauksissa vain, kun se on välttämätöntä. Esimerkiksi merikuljetuksissa ja ulkovarastoinnissa muovia ei ole vielä mahdollista korvata muilla materiaaleilla. Tavoitteenamme on löytää muoville korvaaja”, Metson vastuullisuusjohtaja Kaisa Jungman toteaa.

Teknologiateollisuuden tuotteita toimitetaan ympäri maailmaa. ”Toiminnan ympäristövaikutusten minimointi globaalisti sekä kiertotalouden ja elinkaaritehokkuuden lisääminen kaikessa toiminnassa on alan yrityksille keskeistä”, Teknologiateollisuuden ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö Mia Nores kertoo. Toiminnassa on huomioitava myös eri maiden erilaiset käytännöt sekä kierrätysmahdollisuudet. 

Teknologiateollisuuden pakkaussitoumus kattaa muovin lisäksi muutkin pakkausmateriaalit, koska muovi on vain yksi käytetyistä pakkausmateriaaleista. ”On tärkeää, että huomioimme myös muut materiaalit, ei pelkkää muovia. Hyviä tavoitteita kaikille materiaaleille ovat esimerkiksi pakkausmateriaalin määrän vähentäminen ja pakkausten sekä materiaalien kierrätyksen lisääminen”, Mia Nores painottaa.

Tutustu Teknologiateollisuuden pakkaussitoumukseen tarkemmin täällä.

 

Lisätietoja:

Helena Soimakallio

toimintaympäristöjohtaja

Elinkeinopolitiikka

@HSoimakallio