Teknologiateollisuus allekirjoitti EU:n e-Energy-julistuksen

Tiedote
Vähähiilinen yhteiskunta on toteutettavissa. Tarvitsemme parempaa energiatehokkuutta, uusiutuvan energian innovaatioita ja puhtaan teknologian ratkaisuja. Tämä edellyttää myös energiapalvelujen digitalisointia. Teknologiateollisuus allekirjoitti asiaa edistävän e-Energy-julistuksen.

Tallinnassa järjestettiin 19.9. EU:n korkean tason konferenssi aiheesta ”Europe’s Future Energy Market”. Teknologiateollisuus allekirjoitti tilaisuuden yhteydessä EU:n e-Energy-julistuksen, jossa korostetaan vähähiilistä energiatulevaisuutta, Euroopan energiaunionia ja sen tavoitteena olevia avoimia energiamarkkinoita. Julistuksessa ehdotetaan EU:lle digitaalista energiastrategiaa, joka nojaa älykkäisiin sähköverkkoihin sekä sen mukanaan tuomiin uusiin mahdollisuuksiin, kuten käyttäjälähtöisiin energiapalveluihin.

Julistuksessa korostetaan julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteistyötä, jotta kuluttajat voivat kilpailuttaa parhaat palveluntarjoajat digitaalisten kanavien kautta. Helppokäyttöisilla e-palveluilla on suuri merkitys sille, miten kuluttajat omaksuvat uuden teknologian tuomat energian käyttö- ja säästömahdollisuudet.

Cleantechillä hiilidioksidipäästöt alas

Teknologiateollisuuden yritykset tarjoavat laajan valikoiman vähähiilisiä energian tuotanto- ja käyttötekniikoita, järjestelmiä ja palveluita. Siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan edellyttää samanaikaisesti aurinkoenergiaa, bioenergiaa, lämpöpumppuja, polttokennoja ja muuta vetyteknologiaa, tuulivoimaa, vesivoimaa, ydinvoimaa sekä yhdistettyä lämmön-, jäähdytyksen- ja sähköntuotantoa.

Päästöjä voidaan niin ikään vähentää sähköautojen, biopolttoaineiden, älykkäiden sähköverkkojen ja kiinteistöautomaation sekä nollaenergiarakentamisen avulla. Kuluttajien pientuotanto, kysyntäjoustot ja energian varastointimahdollisuudet on saatava tehokkaaseen käyttöön uusien digitaalisten energiapalvelujen avulla.Lisätietoja:

Martti Kätkä

Johtava asiantuntija

Puh. 050 380 4496

martti.katka@teknologiateollisuus.fi

@KatkaMartti

Lue koko julistus >>