Teknologiateollisuus budjettiriihestä: Niukat eväät kasvuun

Tiedote
Teknologiateollisuus on pettynyt hallituksen lyhytnäköisyyteen. Kestävä talouskasvu edellyttää merkittäviä lisäpanostuksia yritysvetoisten innovaatiokumppanuuksien tukemiseen.

”Budjettiriihi oli pettymys teknologiateollisuudelle. Hallitus ei halunnut palauttaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitusta kestävälle tasolle, vaikka se parantaisi tehokkaimmin Suomen tulevaisuuden kilpailukykyä ja työllisyyttä”, toteaa Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen.

Talouskasvu on vihdoin käynnistynyt vuosia kestäneen laman jälkeen. Yritysten kyky investoida tutkimukseen ja kehitykseen on kuitenkin heikentynyt merkittävästi pitkittyneen taantuman myötä. Nyt olisi tarvittu selkeää tki-rahoituksen lisäystä kasvun ja uudistumisen turvaamiseksi.

”Kasvun myötä lisääntyvät myös pullonkaulat, joista osaavan työvoiman saatavuus näyttää muodostuvan pahimmaksi”, sanoo Teknologiateollisuuden elinkeinopolitiikan johtaja Matti Mannonen. ”Perhevapaiden uudistuksen käynnistäminen on erinomainen ja kiireellinen asia. Toivomme ripeää toimintaa myös muiden työvoiman saatavuuteen liittyvien ongelmien poistamiseksi”, Mannonen toteaa.

Positiivista on, että verotuksen tiekartta etenee ja että selvitetään, kuinka verotusta voidaan kehittää vastaamaan teknologian nopeaan kehitykseen. Verotuksen ennakoitavuus parantaa Suomen houkuttelevuutta investointien kohdemaana ja yritysten sijoittautumisvaltiona.

 

Lisätietoja:

 

Jorma Turunen, toimitusjohtaja

Teknologiateollisuus ry

puh. 0500 445 444

@Teknologiat

 

Matti Mannonen, elinkeinopolitiikan johtaja

Teknologiateollisuus ry

puh. 040 544 7047

@mannonen_matti

 

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi