Teknologiateollisuus: Hallituksen panostettava kehysriihessä osaamiseen

Uutinen
Puolet Suomen viennistä luova Teknologiateollisuus ry haluaa hallituksen panostavan kehysriihessä osaamistason nostoon ja talouskasvun vauhdittamiseen. Ilman ripeitä toimia Suomi jää kelkasta.

Suomen nykyinen koulutusjärjestelmä ei kykene vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin, Teknologiateollisuus ry linjaa. Uudistukset koulutuksen eri sektoreilla ovat olleet oikean suuntaisia, mutta uudistamista tulee jatkaa ja nopeuttaa. ”Kehysriihessä tarvitaan täsmätoimia akuutteihin tilanteisiin, kuten ammatillisen koulutuksen uudistamisen yhteydessä pudonneen tekniikan alan rahoituksen korjaukseen”, Teknologiateollisuuden elinkeinopolitiikan johtaja Matti Mannonen toteaa.

Tekninen koulutus on järjestäjälle huomattavasti muuta ammatillista koulutusta kalliimpaa. Viime vuosina tekniikan koulutuksesta on leikattu suhteellisesti huomattavasti enemmän kuin ammatillisesta koulutuksesta keskimäärin. Kuitenkin juuri tekniikan alalla tarvitaan niin työelämässä olevien kuin työttömienkin osaamistason nostamista, sillä teknologinen kehitys muuttaa alaa voimakkaasti. ”Nykyaikaisten oppimisympäristöjen rakentaminen vaatii oppilaitoksilta resursseja ja investointeja. Noin 80 miljoonan euron satsaus ammatillisen koulutuksen valituille tekonologia-aloille parantaisi teknisen koulutuksen laatua huomattavasti”, Mannonen sanoo.

Lisäksi täydennys- ja muuntokoulutus on saatava kokonaan uudelle tasolle sisällyttämällä se yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perustehtävään ja ohjausmalliin. ”Meillä on edessä miljoonan ihmisen uudelleenkoulutus, joka on aloitettava heti”, Mannonen kuvaa haastetta.

Teknologinen kehitys asettaa suuria haasteita Suomen koulutusjärjestelmälle. Teknologiateollisuus on jalkautunut laajasti jäsenyritystensä pariin selvittääkseen, millaista osaamista alan yrityksissä tulevaisuudessa tarvitaan. Järjestö julkaisee toukokuun alussa kattavan selvityksen alansa osaamistarpeista. ”Odotamme rohkeita uudistuksia seuraavalta hallitukselta: tarvitsemme parempaa ennakointia ja ketterämpiä malleja”, Mannonen vaatii.  ”Meidän on pakko tehdä isoja toimenpiteitä pysyäksemme teknologisen murroksen edelläkävijöinä. Myös työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan merkittävästi lisää, sillä pienentyvät kotimaiset ikäluokat eivät riitä yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeisiin.”

Yrityksille suunnattu tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus tulee palauttaa kestävälle tasolle

Teknologiateollisuus muistuttaa myös innovaatiorahoituksen merkityksestä. ”Innovaatiot ovat todistetusti tehokkain keino edistää kasvua ja uudistumista. Siksi tki-rahoitukseen kannattaa panostaa niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina”, Mannonen toteaa. Julkisen rahoituksen osuus yritysten TKI-investoinneista on Suomessa alle puolet OECD:n keskiarvosta. Lisärahoitusta tarvitaan heti vauhdittamaan julkisen ja yksityisen sektorin TKI-yhteistyötä. ”Tki-rahoitus on sijoitus Suomen hyvään tulevaisuuteen, ei pelkkä budjetin menoerä.”

Lue myös:

Vientiteollisuuden viesti hallituksen kehysriiheen: Johdonmukaista teollisuuspolitiikkaa ja satsauksia kasvuun

 

Lisätietoja:

Matti Mannonen, @mannonen_matti 

Elinkeinopolitiikan johtaja, Teknologiateollisuus ry

puh. 040 544 7047, matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi