Teknologiateollisuus julkisti sähköalan työntekijöiden työehdot

Tiedote
Sähköalojen ammattiliitto ry:n hallitukselle ja tiedotusvälineille

Sähköalojen ammattiliitto ry:n edustajien mukaan liitolla on epävarmuutta siitä, aikovatko Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry sisällyttää sähköalan työntekijöitä koskeneet palkkamääräykset työehtosopimukseensa kattavasti ja turvaavasti niin, että työntekijöille ei aiheudu ansionmenetystä tai työehtojen heikkenemistä.

Vaikka Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton saavuttamaa neuvottelutulosta ei ole vielä käsitelty Teollisuusliiton valtuustossa, ovat liitot päättäneet julkistaa uudet työehtosopimusehdot ja Teknologiateollisuus saattaa ne Sähköliiton hallituksen jäsenten tietoon.

Sähköalan työntekijöiden työehdot vastaavat kaikilta osin entisiä Sähköliiton solmimia työehtoja. Työntekijöiden asema on täysin turvattu.Helsingissä 3.11.2017

Teknologiateollisuus ry

Eeva-Liisa Inkeroinen

Teknologiateollisuuden_työehtosopimuksen_liitepöytäkirja