Teknologiateollisuus kannattaa sähkömarkkinan kehittämistä – tietoturvasta huolehdittava

Lausunto
Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa sähkömarkkinoiden datahubin perustamista sähkömarkkinan kehittämiseksi. Teknologiateollisuus kannattaa lausunnossaan sähkömarkkinan kehittämistä, mutta esittää huolensa esitetyn ratkaisun – keskitetyn datahubin – tarkoituksenmukaisuudesta.

Datahubiin kerättäisiin hyvin yksityiskohtaista tietoa sähkön käyttäjistä täydellisine henkilötunnuksineen sekä sähkönkäyttöpaikoista ja sähköyrityksistä.

Teknologiateollisuus ehdottaa jatkovalmistelussa selvitettäväksi, olisiko sama toiminnallisuus saavutettavissa rajapintoja hyödyntämällä, jolloin yksityisyyden suojasta ja järjestelmän resilienssistä olisi helpompi huolehtia. Lisäksi tietojen hyödynnettävyydestä tulee huolehtia siten, että tiedot ovat henkilöiden itsensä ja mahdollisten uusien markkinatoimijoiden hyödynnettävissä. Lue koko lausunto.

 

 

Kuva: ABB