Teknologiateollisuus kannattaa tunnistamisen lainsäädännön kehittämistä

Lausunto
Teknologiateollisuus kannattaa liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa sähköisen tunnistamisen kehittämistä.

Teknologiateollisuus haluaa, että laissa huomioidaan joustavasti kaikki hinnoittelumallit ja että tunnistuspalvelut olisi mahdollista rakentaa aidosti kansainvälisiksi muun muassa ulkomailta tulevien opiskelijoiden ja työntekijöiden sujuvan asioinnin ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisen vauhdittamiseksi. Lue koko lausunto.