Teknologiateollisuus kehysriihestä: Osaavan työvoiman saantia helpotettava kaikin keinoin

Tiedote
Puolta Suomen viennistä edustava Teknologiateollisuus ry pitää hallituksen kehysriihessä työllisyyteen ja osaamiseen osoittamia lisäpanostuksia tarpeellisina, mutta muistuttaa, ettei pitkän aikavälin uudistuksia saa unohtaa. Suuri pettymys on, ettei innovaatiorahoituksen tasoa vieläkään korjattu.

Hallituksen tänään päättynyt kehysriihi tarjoaa pika-avuksi akuuttiin työvoimatarpeeseen tärkeää määrärahojen lisäystä muunto- ja täydennyskoulutukseen osaajapulasta kärsiville aloille. ”Panostus on pieni, mutta tulee tarpeeseen. Osaavan työvoiman puute on yrityksille jo kasvun jarru ja kaikki keinot on käytettävä Suomen talouden vahvistamiseksi”, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen sanoo. Myös ammatillisen koulutuksen uudistaminen mahdollistamaan alan vaihto täsmäkoulutuksella on hyvä keino edistää työllistymistä.

Erittäin positiivisena Teknologiateollisuus pitää jatkuvan oppimisen reformin käynnistämistä, joka luo uusia mahdollisuuksia työuran aikaiselle koulutukselle ja elinikäiselle oppimiselle. ”Meillä on edessä miljoonan ihmisen uudelleenkoulutus, joka pitää aloittaa heti. Laastari ei nyt riitä vaan tarvitsemme jatkuvia rakenteellisia uudistuksia koko koulutusjärjestelmään”, Turunen kuvailee.   

Huoltosuhteen heikkeneminen ja työikäisen väestön väheneminen ovat Suomen tulevaisuuden suurimpia haasteita. Teknologiateollisuus on selvittänyt laajalti omien jäsenyritystensä osaaja- ja osaamistarvetta. Selvityksen tulokset julkistetaan toukokuun alussa.

Suuri pettymys on innovaatiorahoituksen jääminen pois talouskasvua vauhdittavasta keinovalikoimasta. Viime vuosina julkisen rahoituksen osuus yritysten TKI-investoinneista on Suomessa laskenut alle puoleen OECD:n keskiarvosta. ”Innovaatiot ovat todistetusti tehokkain keino edistää kasvua ja uudistumista. Siksi TKI-rahoitukseen kannattaa panostaa niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina”, Teknologiateollisuuden Jorma Turunen toteaa. Lisärahoitusta tarvitaankin heti vauhdittamaan julkisen ja yksityisen sektorin TKI-yhteistyötä.Lisätietoja:

Jorma Turunen

Toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus ry

puh. 0500 445 444, jorma.turunen@teknologiateollisuus.fi

Matti Mannonen

Elinkeinopolitiikan johtaja, Teknologiateollisuus ry

puh. 040 544 7047, matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi


Teknologiateollisuus ry on elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen vaikuttajaorganisaatio, joka edistää Suomen keskeisimmän vientialan kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Suomalaisen teknologiateollisuuden päätoimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka. Teknologiateollisuus vastaa 51 prosentista Suomen viennistä ja 70 prosentista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista. Ala työllistää suoraan noin 300 000 ja välillisesti noin 750 000 suomalaista. Jatkuvasti kehittyvä ja ajassa elävä teknologiateollisuus luo perustan suomalaiselle hyvinvoinnille.