Teknologiateollisuus laati eettiset periaatteet tekoälyn hyödyntämiselle

Uutinen

Tekoälyn hyödyntäminen lisääntyy yrityksissä vauhdilla. Samalla uudenlaiset eettiset kysymykset nousevat esiin organisaatioiden ottaessa käyttöön tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja. Teknologiateollisuus ry on laatinut omat periaatteet tekoälyn kestävälle käytölle.

Mitä tekoälyn eettiset periaatteet tarkoittavat Teknologiateollisuuden kaltaiselle organisaatiolle?

Kaikenlaiset organisaatiot ottavat tulevaisuudessa arkiseen käyttöön yhä enemmän työkaluja, jotka sisältävät automaation ja koneoppimisen elementtejä. Eettiset periaatteemme toimivat ostajan ohjeena.

Periaatteet ohjaavat toimintaamme käytännön esimerkkien kautta: millaisia asioita kannattaa huomioida, jos ottaa vaikkapa kalenteribotin tai muun tekoälyratkaisun käyttöön?

Seuraamme aktiivisesti tekoälyn kehitystä ja standardointia sekä viestimme siitä jäsenyrityksillemme ja muille sidosryhmille. Edistämme rakentavaa keskustelua siitä, mitä tekoälyn etiikka käytännössä tarkoittaa.

Teknologiateollisuuden eettiset periaatteet tekoälyn käytössä

1. Eettiset valinnat tekee ihminen

Käytämme tekoälyä siten, että valinnat oikeasta ja väärästä tekee aina ihminen. Huomioimme tämän, kun otamme käyttöön uusia ratkaisuja ja työkaluja. Huolehdimme siitä, että tunnistamme tilanteet, joissa eettiset valinnat tehdään. Järjestelmät ja niiden tuottamat tulokset ovat jäljitettävissä.

2. Käyttäjä tietää, onko tekemisissä ihmisen vai koneen kanssa.

Käytämme tekoälyä läpinäkyvästi. Käyttäjän pitää tietää, milloin on tekemisissä ihmisen ja milloin koneen kanssa.

3. Ymmärrettävyys on luottamuksen ehto

Kerromme ymmärrettävästi siitä, miten tekoälyratkaisumme toimivat ja mitä tietoa tekoäly käyttää. Ymmärrettävyyden vaatimus vaikuttaa järjestelmien, ei yksityiskohtien tasolla. Keskeinen vaatimus on se, että käyttäjä ymmärtää saamansa tiedon perusteella, miksi tekoäly tuottaa tietyn lopputuloksen.

Lisätietoja:

Jussi Mäkinen, @Jussi_M

Pääjuristi, digitalisaatio, Teknologiateollisuus ry

puh. 040 900 3066, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi