Teknologiateollisuus lausunto henkilötunnuksen kehittämisestä

Lausunto
Teknologiateollisuus pitää tärkeänä kehittää sähköistä identiteettiä ja joustavia keinoja hallita sitä.

Henkilötunnuksen kehittämisestä annetussa lausunnossa puollamme väestötietojärjestelmän ja henkilötunnusten kehittämistä hajautetun mallin perusteella, koska se antaa joustavimman pohjan kehittää ihmiskeskeisen datanhallinnan ratkaisuja, jotka toimivat myös rajat ylittävissä tilanteissa. Tietoarkkitehtuuritason muutoksia ei tule jättää tekemättä lyhyen aikavälin kustannusten vuoksi. Lue koko lausunto.

 

Lisätietoja:

Jussi Mäkinen