Teknologiateollisuus liikennepäästöraportista: Suunta oikea

Tiedote
Liikenteen päästöjä voidaan vähentää tukemalla vähäpäästöisempää liikennettä sekä uudistamalla verotusta ja sääntelyä. Liikenteen nykyistä voimakkaampi sähköistyminen lähivuosina on ehdoton edellytys päästöjen vähentämiseksi.

Parlamentaarisen liikenneverkon rahoitusta arvioivan työryhmän väliraportissa tänään julkistetut toimenpiteet ovat Teknologiateollisuuden mielestä oikeansuuntaisia. - Liikenteen päästöjä voidaan vähentää tukemalla vähäpäästöisempää liikennettä sekä uudistamalla verotusta ja sääntelyä, sanoo Teknologiateollisuuden elinkeinopolitiikan johtaja Matti Mannonen.

Suomella on kunnianhimoinen tavoite vähentää liikenteen päästöjä puolella vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. - Liikenteen nykyistä voimakkaampi sähköistyminen lähivuosina on ehdoton edellytys tavoitteen saavuttamiseksi, Mannonen toteaa. - Tänään julkistetut toimenpiteet vievät Suomea oikeaan suuntaan.

Liikenne tuottaa Suomessa noin viidenneksen kasvihuonepäästöistä. Tieliikenteen päästöistä noin 58 prosenttia aiheutuu henkilöautoliikenteestä. Henkilöautoliikenteessä onkin tieliikenteen merkittävin päästövähennyspotentiaali, joka saadaan käyttöön uusimalla autokantaa ja uusien vähäpäästöisten käyttövoimien käyttöönotolla.

Työryhmän esitys korottaa vähäpäästöisen liikenteen edistämiseen varattavaa rahoitusta jatkossa on kannatettava ehdotus. Toimenpidekokonaisuus on hyvä ja perusteltu, mutta edellyttää tuekseen myös raportissa mainittuja veroratkaisuja. Veroratkaisut voisivat olla budjettineutraaleja ja siten nostaa vaikuttavuutta raportissa mainittua 6 M€ suuremmaksi. Mahdollisissa veroratkaisuissa tulee kuitenkin huomioida elinkeinoelämälle aiheutuvat kustannukset esimerkiksi polttoaineveron osalta.

Henkilöautoliikenteen sähköistymisen suurin haaste on tällä hetkellä latausverkostoa käyttävien kuluttajien eli sähköautojen vähäisyys, ei latausverkoston tiheys. Toimenpiteillä tulisikin vahvemmin edistää laajasti kuluttajien mahdollisuuksia ottaa sähköauto käyttöönsä. - Vähäpäästöisten ajoneuvojen hankinnan edistäminen verotuksen keinoin ja päästöohjausta tehostamalla on oikea toimenpide, sanoo Teknologiateollisuuden sähköisen liikenteen asiantuntija Heikki Karsimus. - Täyssähköauto on tehokkain tapa vähentää päästöjä, joten määräaikaista autoveron poistoa täyssähköautoilta kannattaisi harkita.

Henkilöautoliikenteen osalta kustannustehokkain ja nopeimmin päästöjä vähentävä työsuhdeautoilun sähköistyminen tulee myös huomioida veroratkaisuissa. Työsuhdeautoilla ajetaan keskimääräistä enemmän, ne edustavat merkittävää osaa rekisteröinneistä ja työsuhdeautoilun kautta luodaan nopeasti vähäpäästöisten autojen jälkimarkkinat.

 

Lisätietoja:

 

Matti Mannonen, elinkeinopolitiikan johtaja

Teknologiateollisuus ry

p. 040 544 7047

 @mannonen_matti

 

Heikki Karsimus, sähköisen liikenteen asiantuntija

Teknologiateollisuus ry

p. 040 564 9020 

@HeikkiKarsimus

 

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi