Teknologiateollisuus parlamentaarisen yritystukityöryhmän työstä: panostaminen uudistumiseen tarpeellista, toimintaympäristön kannustavuudesta huolehdittava

Tiedote
Teknologiateollisuus tukee yritystukijärjestelmän kehittämistä kasvua ja globaalia kilpailukykyä vahvistavaan suuntaan. Myös yritystukien arvioinnin kehittäminen vaikuttavuuden perusteella on kannatettavaa.

Parlamentaarinen yritystukityöryhmä luovutti loppuraporttinsa tänään elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Teknologiateollisuus tukee yritystukijärjestelmän kehittämistä kasvua ja globaalia kilpailukykyä vahvistavaan suuntaan. Myös yritystukien arvioinnin kehittäminen vaikuttavuuden perusteella on kannatettavaa.

”On tärkeää, että yritystukia tarkastellaan faktojen pohjalta”, Teknologiateollisuuden elinkeinopolitiikan johtaja Matti Mannonen sanoo. Yritystukijärjestelmän tulee perustua kansainväliseen vertailuun ja luotettavasti arvioituun vaikuttavuuteen. Kaikkien poliittisten päätösten on lisättävä Suomen houkuttelevuutta investointikohteena ja yritysten sijaintipaikkana. "Suomen tulee olla maailman paras toimintaympäristö, joka kannustaa yrityksiä kasvamaan, innovoimaan ja työllistämään täällä.” 

Digitaalisen liiketoiminnan merkitys ja osuus maailmantaloudesta kasvaa voimakkaasti, ja panostaminen uusien liiketoimintojen kehittämiseen on nyt tärkeämpää kuin koskaan. ”Pikaiset lisäpanostukset yritysvetoiseen innovaatiorahoitukseen ovat äärimmäisen tarpeellisia”, Mannonen toteaa. ”Lisärahoitusta ei voi kytkeä yritystukityöryhmän työn lopputuloksiin, vaan yritysten innovaatiotoiminnan edellytykset on laitettava kuntoon välittömästi.”     

Suomi on julkisen TKI-yritysrahoituksen peränpitäjä: maassamme tehtyjen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointien osuus bruttokansantuotteesta on laskenut 2,8 prosenttiin. Erityisesti teollisuuden TKI-investoinnit ovat laskeneet. ”Odotamme kehysriihestä selkeitä päätöksiä, jotka kannustavat yrityksiä innovaatiotoimintaan”, Matti Mannonen kiteyttää. ”Tki-rahoitus on investointi Suomen hyvään tulevaisuuteen.”Lisätietoja:

Matti Mannonen, @mannonen_matti 

Elinkeinopolitiikan johtaja, Teknologiateollisuus ry

puh. 040 544 7047, matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi