Teknologiateollisuus ry liittyy mukaan Isähaasteeseen

Tiedote
Työnantajaliitto liputtaa tasa-arvoisen työelämän ja perhevapaiden uudistamisen puolesta.

Keskeinen työnantajaliitto Teknologiateollisuus ry on liittynyt mukaan Isähaasteeseen. Tekniikan Akateemiset TEK:in, Siili Solutionsin, Knowitin sekä Fambitionin käynnistämä kampanja tähtää koko perheen kannalta tasa-arvoisempaan työelämään.

– Haluamme olla mukana rakentamassa hyvää ja tasa-arvoista työelämää niin miehille kuin naisille, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola toteaa. – Työ- ja perhe-elämän toimiva tasapaino on jokaisen työnantajan ja myös Suomen etu. Siksi olemme ilolla mukana Isähaasteessa.

Teknologiateollisuus ry:ssä on kokemusta nuorten miesten perhevapaista: viimeisen vuoden aikana jokainen organisaatiossa työskentelevä tuore isä on pitänyt pidemmän perhevapaan. Perhevapaat, työaikajoustot ja rytmityö ovatkin Teknologiateollisuudessa normaali osa työelämää. 

– Haluamme tukea työntekijöitämme kaikin tavoin uran ja perheen yhdistämisessä. Kun ihmiset voivat hyvin, organisaatio voi hyvin, Hirvola kuvailee. Tasa-arvossa ei ole kyse vain perhevapaiden käytöstä vaan myös arjen pyörittämisestä. – Teknologiateollisuus ry:ssä on normaalia, että myös isä voi järjestellä työaikojaan perhesyiden vuoksi tai jäädä hoitamaan sairaita lapsia ilman, että sitä kummeksutaan.  

Teknologiateollisuus on miesvaltainen ala: alalla työskentelevistä vain noin viidennes on naisia. – Perhevapaiden tasaisempi jakautuminen edistäisi työllisyyttä ja naisten uralla etenemistä, Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle sanoo. – Ilman perhevapaauudistusta päävastuu lasten hoidosta jää käytännössä edelleen naisten vastuulle. 

Myös työpaikkojen kulttuurilla on suuri merkitys. – Haluamme lisää naisia teknologia-alalle. Kulttuuri, jossa perhe-elämä on samanlaisessa roolissa sekä miesten että naisten työarjessa, on vetovoimaisempi, Helle kiteyttää.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on ehdottanut perhevapaaetuuksien muuttamista niin, että vanhempainrahakausi jaetaan lähes tasan vanhempien kesken. Uutta perhevapaamallia kannattavat EK:ssa sekä miesvaltainen teollisuus- että naisvaltainen palveluala. Tutustu EK:n ehdotukseen uudistetuksi perhevapaamalliksi.  

Teknologiateollisuus ry tukee perheen ja työn yhdistämistä myös muilla tavoin. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön tuella toteutetun FAM Akatemia -hankkeen  tavoitteena oli luoda uutta jaettavaa tietoa tukemaan työn ja perheen yhteensovittamista sekä kehittää yhteistyömalli perheellisten työntekijöiden työhön paluun sujuvoittamiseksi. Maaliskuussa 2018 päättyneeseen hankkeeseen voit tutustua tarkemmin täälläLisätietoja:

Minna Helle@MinnaHelle

Työmarkkinajohtaja, Teknologiateollisuus ry

puh. 050 341 4884, minna.helle@teknologiateollisuus.fi

Kirjoitus on mukana Teknologiateollisuuden syyskuun uutiskirjeessä.