Teknologiateollisuus seuraa työriitojen sovittelua

Uutinen
Meneillään olevilla työriidoilla rakennusteollisuudessa ja sähköasennusalalla voi olla heijastusvaikutuksia myös teknologiateollisuuden yrityksiin. Esimerkiksi rakentamisessa tarvitaan terästuotteita, joita alan yritykset toimittavat.

SAK:laiset Sähköliitto ja Rakennusliitto ovat lakoilla painostaen tavoitelleet lähes kaksi kertaa suurempia palkankorotuksia kuin mitä muut toimialat ovat saaneet päättymässä olevalla neuvottelukierroksella. Rakennusteollisuudessa työnantaja joutui antamaan puolustustoimenpiteenä varoituksen kattavasta työsulusta 10. toukokuuta alkaen.

Teknologiateollisuus seuraa sovittelujen etenemistä ja informoi jäsenyrityksiä tilanteen mukaan ja erityisesti, mikäli sovintoratkaisu ei näytä todennäköiseltä.