Teknologiateollisuus: Yhdysvaltojen metallitullit vahvistavat kauppasodan uhkaa

Tiedote
Päätös on synkkä sekä Euroopalle että eurooppalaiselle teollisuudelle. Verkottunut, vapaa kansainvälinen kauppa kaipaa puolustajia ja uudistajia.

Yhdysvallat on ilmoittanut ottavansa käyttöön eurooppalaiselle teräsviennille 25 prosentin tullin ja alumiiniviennille 10 prosentin tullin. ”Päätös on synkkä sekä Euroopalle että eurooppalaiselle teollisuudelle. Euroopan unionin tulee aktiivisesti puolustaa verkottunutta ja vapaata kansainvälistä kauppaa, jota Trumpin hallinnon arvaamaton ja poukkoileva kauppapolitiikka uhkaa”, Teknologiateollisuuden EU-vaikuttamisen johtaja Kimmo Järvinen toteaa.

EU:n kauppakomissaari Malmström on ilmoittanut EU:n ryhtyvän vastatoimiin, mikä tarkoittaa tulleja kymmenille amerikkalaistuotteille. EU aikoo viedä kiistan myös Maailman kauppajärjestöön WTO:hon. ”Asetelma on uusi ja huolestuttava ja kauppasodan merkit ovat ilmassa. USA oli yksi WTO:n perustajamaita ja vapaan maailmankaupan puolustaja. Maailmankaupan säännöt ovat nyt kuitenkin muuttuneet ja meidän on pysyttävä muutoksessa mukana”, Teknologiateollisuuden Järvinen painottaa.

”Suomella ei ole pienenä avoimena kansantaloutena ja EU:n jäsenenä muuta vaihtoehtoa kuin pyrkiä aktivoitumaan EU:n kauppapolitiikan muotoilussa kohti uudenlaisia ja toimivia sääntöpohjaisia kauppasopimuksia. Enää ei riitä, että sanomme kannattavamme vapaata maailmankauppaa, vaan pitää löytää konkreettisia ehdotuksia neuvottelujen solmukohtien avaamiseksi. WTO:n pikainen uudistaminen voisi olla yksi tällainen asia”, Kimmo Järvinen pohtii.

Teräksen ja alumiinin viennin arvo EU-maista Yhdysvaltoihin on noin 6,4 miljardia euroa. Vienti maahan on ollut viime vuosina kasvusuunnassa. Yhdysvaltain talouden kasvunäkymät ovat olleet vahvat, mikä on ollut Suomen viennille myönteistä. Suurimmilla suomalaisilla metallinjalostajilla on tuotantoa sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Tullit ovat jo nostaneet tiettyjen teräslaatujen hintatasoa Yhdysvalloissa ja lisänneet halpatuontia avoimille Euroopan markkinoille. Suomessa toimivien SSAB:n, Outokummun ja Ovakon terästuotteet ovat lähes yksinomaan erikoisteräksiä, joita USA:n kuljetusvälineteollisuus tarvitsee kehittyneimpien tuotteidensa tekemiseen ja joita kaikkia ei tällä hetkellä valmisteta USA:ssa.

”EU:sta tapahtuva vienti pitäisi vapauttaa pysyvästi tulleista, koska unioni ei ole vastuussa teräksen ja alumiinin liikatuotannosta. Eurooppalainen teräs ei myöskään ole uhka Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle, toisin kuin presidentti Trump on väittänyt”, Järvinen toteaa. EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhde on perinteisesti ollut tiivis. Epävakaa poliittinen tilanne heijastuu vääjäämättä markkinoihin ja yritysten toimintaan.  

Yhdysvallat on yksi merkittävimpiä teräksen vientimarkkinoita. Vuonna 2017 Yhdysvaltoihin tuotiin terästuotteita muista maista yli 34 miljoonaa tonnia, joka vastaa noin 36 % USA:n kokonaiskulutuksesta. Asetetut tullit nostavat USA:ssa toimivan terästä ja alumiinia tarvitsevan teollisuuden raaka-ainekustannuksia. Eurooppalaisille teräksen ja alumiinin käyttäjille mahdollisella Euroopassa tapahtuvalla hintojen laskulla on hintakilpailukykyä parantava vaikutus.

 

Lisätietoja:

Kimmo Järvinen@jarvinen_kimmo

EU-vaikuttamisen johtaja, Teknologiateollisuus ry

p. 043 825 7642, kimmo.jarvinen@teknologiateollisuus.fi