Teknologiateollisuus: Yhdysvaltojen päätös rajoittaa teräksen ja alumiinin tuontia on erittäin valitettava

Uutinen
EU-maista tuotava teräs ja alumiini ei uhkaa Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta. Euroopan unionin tulee aktiivisesti puolustaa verkottunutta ja vapaata kansainvälistä kauppaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on päättänyt asettaa tuontiteräkselle 25 prosentin ja tuontialumiinille 10 prosentin tullimaksut kansalliseen turvallisuuteen vedoten. Tullien suunnitellan astuvan voimaan 15 päivän kuluttua. Tullien asettaminen on Suomen edun vastaista, koska toimenpide voi synnyttää eskaloituvan kauppasodan ja häiritä vapaakauppaa. "EU-maista tuotava teräs ja alumiini ei uhkaa Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta", Teknologiateollisuuden elinkeinopolitiikan johtaja Matti Mannonen sanoo. 

Protektionismin lisääntyminen on  Suomen kaltaisille viennistä riippuvaisille kansantalouksille haitallista ja uhkaava kauppasota on erityisen haitallinen Suomen kaltaiselle pienelle viennistä riippuvaiselle maalle. Suurin riski Suomelle syntyy, jos ympäriinsä asetetut tuontirajoitukset hidastavat kaikenlaista kansainvälistä kauppaa. "Kansainvälisen kauppa on voimakkaasti verkottunutta. Tilanteeseen on löydettävä ratkaisu neuvottelemalla", Mannonen toteaa. "EU:n tulee ottaa asiassa aktiivinen rooli ja pyrkiä puolustamaan vapaakauppaa." 

Terästeollisuuden Yhdysvaltain vienti on ollut viime vuosina kasvusuuntainen. Yhdysvaltain talouden kasvunäkymät ovat olleet vahvat, mikä on ollut Suomen viennille myönteistä. Suurimmilla suomalaisilla metallinjalostajilla on tuotantoa sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Tullien arvioidaan nostavan hintatasoa Yhdysvalloissa ja vaikuttavan hintatasoa laskevasti muilla markkinoilla. Suomessa toimivien SSAB:n, Outokummun ja Ovakon terästuotteet ovat lähes yksinomaan erikoisteräksiä, joita USA:n kuljetusvälineteollisuus tarvitsee kehittyneimpien tuotteidensa tekemiseen ja joita kaikkia ei tällä hetkellä valmisteta USA:ssa.

Yhdysvallat on yksi merkittävimpiä teräksen vientimarkkinoita. Vuonna 2017 Yhdysvaltoihin tuotiin terästuotteita muista maista yli 34 miljoonaa tonnia, joka vastaa noin 36 % USA:n kokonaiskulutuksesta. Tulli nostaa USA:ssa toimivan terästä ja alumiinia tarvitsevan teollisuuden raaka-ainekustannuksia. Eurooppalaisille teräksen ja alumiinin käyttäjille mahdollisella Euroopassa tapahtuvalla hintojen laskulla on lyhyellä tähtäimellä hintakilpailukykyä parantava vaikutus.

 

Lisätietoja:

Matti Mannonen, @mannonen_matti 

Elinkeinopolitiikan johtaja, Teknologiateollisuus ry

puh. 040 544 7047, matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi