Teknologiayritykset sopivat energiansäästötoimista

Artikkeli
Energian tehokas käyttö parantaa yritystoiminnan kannattavuutta ja mahdollistaa kestävän kehityksen mukaisen tuotannon. Suomessa on kaikkiaan jo lähes 500 yritystä, jotka ovat solmineet vapaaehtoisen energiatehokkuussopimuksen ja sitoutuneet tehostamaan energiankäyttöään.

Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja yritysten yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut EU:n energiatehokkuusvelvoitteet. Sopimusten myötä ei tarvita uutta lainsäädäntöä tai muita pakollisia toimenpiteitä.

Edellisellä kaudella 2008–2016 sopimukseen liittyi 124 keskisuurta teknologiateollisuuden yritystä, minkä ansiosta hiilidioksidipäästöt vähenivät 63 tuhatta tonnia vuodessa. Tämän lisäksi osa teknologiateollisuuden jäsenyrityksistä liittyi energiaintensiivisen teollisuuden sopimukseen.

Päästöt vähenivät 63 tuhatta tonnia vuodessa.

Teknologiateollisuuden uudessa energiatehokkuussopimuksessa yritykset sitoutuvat vähintään 7,5 prosentin energiansäästötavoitteeseen kaudella 2017–2025. Uuteen sopimukseen on jo liittynyt useita teknologiateollisuuden yrityksiä:

Esimerkiksi teollisten pinnoituskoneiden, ohutkalvopinnoitusten ja elektroluminenssinäyttöjen toimittaja Beneq Oy liittyi ensimmäisten joukossa uuteen energiatehokkuussopimukseen. Yrityksen tuotantolaitos kuluttaa sähköä reilut 6 gigawattituntia ja kaukolämpöä runsaat 4 gigawattituntia vuodessa. Energiansäästökohteita on paljon jo kiinteistöstä alkaen, ja energialaskun pienentäminen vaikuttaa suoraan yhtiön tulokseen.

Valmet Automotive Oy on tehnyt pitkään järjestelmällistä työtä energiatehokkuuden parantamiseksi. Yhtiö on ollut mukana energiatehokkuussopimuksissa vuodesta 2008 lähtien ja on mukana myös uudella kaudella. Yrityksessä energiansäästö perustuu tarkkoihin energia-analyyseihin.

Teräsyhtiö SSAB:ssä energiatehokkuutta parannetaan muun muassa ottamalla prosesseissa syntyvät kaasut, höyry ja kuuma vesi talteen ja hyödyntämällä ne prosessin muissa osissa. Ylimääräinen energia käytetään voimalaitoksessa sähkön ja lämmön tuottamiseen. Yhtiön tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta noin prosentin vuosivauhtia ja vähentää ostetun energian määrää 400 GWh:lla vuoden 2020 loppuun mennessä.

Valmet Oyj valmistaa teknologiaa mm. paperi- ja sellutehtaille sekä voimalaitoksille. Yhtiön jokaisessa tehtaassa laaditaan auditointien perusteella kolmen vuoden yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat energiatehokkuuden parantamiseksi. Valmetin tavoitteena on vähentää oman tuotantonsa energiankulutusta 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Sopimukseen liittyneillä yrityksillä on mahdollisuus saada valtion tukea energiatehokkuusinvestoinneilleen. Jos yritys on ympäristölupavelvollinen, se välttyy myös erillisiltä energiatehokkuusvaatimuksilta ympäristöluvissa. Lisäksi sopimukseen liittyneet yritykset saavat maksutonta neuvontaa energiatehokkuusasioissa Motivasta.

Liity vastuullisten energiankäyttäjien joukkoon! Lue lisää sopimuksista Motivan sivuilta. Lista sopimukseen liittyneistä yrityksistä löytyy täältä.Lisätietoja:

Asiantuntija Patrick Frostell

puh. 040 830 1640

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Artikkeli on mukana Teknologiateollisuuden joulukuun uutiskirjeessä.